เอ็กซ์เอส เอเนอร์จี้ ดริ้งค์

มิกซ์ รูทส์ ชิพส์ ซีซอลท์ เฟลเวอร์ ตราเอ็กซ์เอส
เครื่องดื่มเอ็กซ์เอส - 1 กระป๋อง (250 มิลลิลิตร / กระป๋อง)