CSR / สังคมการแบ่งปัน

image

พันธสัญญาจากแอมเวย์

เพราะ 5 ปีแรกของชีวิตนั้นสำคัญยิ่ง..
การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์จำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสมองของเด็ก

"นิวทริไลท์ ลิตเติ้ล บิทส์" อาหารเสริมที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่จากพืช 15 ชนิด สำหรับผสมลงในอาหารให้เด็กวัย 6 เดือน - 5 ปี ได้รับการคิดค้นขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการทั่วโลกให้ได้ถึง 500,000 คนภายในสิ้นปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก