รายละเอียดนโยบายการคืนสินค้าแอมเวย์

นโยบายการคืนสินค้า

สามารถคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน ณ จุดรับ – คืนสินค้าที่แอมเวย์ ช็อปทุกสาขา โดยจะได้รับสำเนาแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้าเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สามารถเลือกรับเงินค่าสินค้าคืนเป็นเงินสด หรือ Credit E- Voucher (ใบสำคัญลดหนี้)

A. เงินสด

หักค่าธรรมเนียมดำเนินการในอัตรา 5% ของยอดคืนผลิตภัณฑ์ตามราคานักธุรกิจแอมเวย์ (AP)

B. Credit E-Voucher (ใบสำคัญลดหนี้)


1. สามารถใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์อื่นของแอมเวย์ได้ทันทีทุกช่องทาง

2. สามารถใช้จ่ายได้หลายครั้งจนหมดมูลค่าบัตร

3. สามารถใช้ Credit E-Voucher ได้หลายใบในการสั่งซื้อ 1 ครั้ง

4. การใช้งาน Credit E-Voucher ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

5. อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ ภายใต้รหัสนักธุรกิจ/สมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องพกเอกสาร

6. มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก

ค่า PV/BV

ในกรณีที่เป็นนักธุกิจแอมเวย์ PV/BV จะถูกหักลบออกจากมูลค่า PV/BV ของคำสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดๆ ไปจนกว่าจะครบมูลค่า PV/BV ของสินค้าที่นำมาคืน
ข้อกำหนดการคืนผลิตภัณฑ์
รายการข้อกำหนด
กลุ่มผลิตภัณฑ์แอมเวย์ไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ เสื่อมสภาพ ชำรุด (อาทิ แป้งฝุ่น อัดแข็งแตก ลิปสติกหัก) หรือเลิกจำหน่ายเกิน 6 เดือน*

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

เครื่องครัว แอมเวย์ ควีน และไอคุ้ก
รับคืนภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จริง กรณีจัดส่งถึงบ้าน หรือวันที่ส่งใบ รับประกันกลับคืนมาที่บริษัท

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย

เครื่องกรองอากาศในรถยนต์ แอทโมสเฟียร์ ไดรฟ์
รับคืนภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จริง กรณีจัดส่งถึงบ้านหรือวันที่ลงทะเบียน รับประกันทางออนไลน์กับบริษัท

• อุปกรณ์หรืออะไหล่ของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ เครื่องกรองอากาศในรถยนต์ แอทโมสเฟียร์ ไดรฟ์ เครื่องครัว แอมเวย์ ควีน และไอคุ้ก

•อุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์และอุปกรณ์สำหรับ เครื่องสำอางอาร์ทิสทรี

•อุปกรณ์เสริมบอดี้คีย์ สายรัดสำหรับเปลี่ยนของอินบอดี้แบนด์ อินบอดี้วอทช์ แท่นชาร์จอินบอดี้วอทช์ และสายรัด สำหรับอินบอดี้วอทช์

•สื่อส่งเสริมการขาย

รับคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามใบเสร็จ

รับเงินหรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จริง กรณีจัดส่งถึงบ้าน
ชุดเริ่มต้นควบคุมน้ำหนักบอดี้คีย์ (BodyKey Jump Start Kit)
รับคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อบนใบเสร็จรับเงินหรือวันที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์จริง กรณีจัดส่งถึงบ้าน

หมายเหตุ: การคืนสินค้าต้องนำมาคืนทั้งหมด และต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ระบุ มาสเตอร์โค้ดตรงกับรหัสผลิตภัณฑ์ของสายรัดหรืออินบอดี้วอทช์มาคืนเท่านั้น
อาร์ทิสทรี ซิกเนเจอร์ ซีเล็กต์ เพอร์เซอนัลไลซ์ ซีรัม
•กรณีมีการผสมอาร์ทิสทรี ซิกเนเจอร์ ซีเล็กต์ เพอร์เซอนัลไลซ์ และแอมพลิฟายเออร์ ซีรัม (เบสซีรัม) กับแอมพลิฟายเออร์แล้ว ต้องนำบรรจุภัณฑ์ของ อาร์ทิสทรี ซิกเนเจอร์ ซีเล็กต์ เพอร์เซอนัลไลซ์ ซีรัม (เบสซีรัม) และแอมพลิฟายเออร์ มาคืนให้ครบทุกชิ้น

•กรณียังไม่ได้เปิดใช้ สามารถนำมาคืนแยกชิ้นได้
กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น
รับคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามใบเสร็จ หรือจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จริง กรณีจัดส่งถึงบ้าน

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการคืนคู่มือ ใบรับประกัน ของสมนาคุณ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
Footer