{{filterHeaderText(selectedPickupStoreHeader)}}

{{filterHeaderText(defaultStore.storeName)}}

เลือกสาขา

เปลี่ยน

เลือกสาขา

คุณได้รับส่วนลด SOP ในเดือนนี้

จัดการสินค้า SOP

คุณมี SOP ที่ยังไม่ได้ซื้อ

จัดการสินค้า SOP

ผลการค้นหา
{{product.displayName}} {{product.name}}
{{product.bundleABOPriceRange}}
{{product.variantABOPriceRange}}
{{product.aboPriceValue | formatPrice}}
brand-V2-BrandsCol1NutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQMO8
brand-V2-BrandsColByNutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQPRC
brand-V2-BrandsCol1ArtistryNavNode
brand-navnode_000ZQRAW
brand-V2-BrandsCol1AtomosphereNavNode
brand-V2-BrandsCol1EspringNavNode
brand-V2-BrandsCol1GllisterNavNode
brand-V2-BrandsCol1GHNavNode
brand-V2-BrandsCol1SatiniqueNavNode
brand-navnode_000ZQNG0
brand-V2-BrandsCol1XSEnergyNavNode
brand-V2-BrandsCol1AmwayHomeNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriplantNavNode
สมัครเป็นครอบครัวแอมเวย์วันนี้
พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย
ประหยัดกว่า ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
และสนุกกับการสะสมคะแนน A Point
รับเงินคืนสูงสุด 21% จากยอดสั่งซื้อทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษ เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้น
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัคร

รายละเอียดนโยบายการคืนสินค้าแอมเวย์

นโยบายการคืนสินค้าแอมเวย์

สามารถคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน ณ จุดรับ – คืนสินค้าที่แอมเวย์ ช็อปทุกสาขา และสินค้าที่สามารถคืนได้จำเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

• สำหรับนักธุรกิจ สามารถเลือกรับเงินค่าสินค้าคืนเป็นใบสำคัญลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Voucher) หรือเงินสดโดยจะหักค่าธรรมเนียม 5%
• สำหรับสมาชิก สามารถเลือกรับเงินค่าสินค้าคืนเป็นใบสำคัญลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Voucher) หรือเงินสด
• สำหรับลูกค้า (FOA) สามารถเลือกรับเป็นเงินสดเท่านั้น

ใบสำคัญลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Voucher)

1. สามารถใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์อื่นของแอมเวย์ได้ทันทีทุกช่องทาง
2. สามารถใช้จ่ายได้หลายครั้งจนหมดมูลค่า
3. สามารถใช้ e-Credit Voucher ได้หลายใบในการสั่งซื้อ 1 ครั้ง
4. การใช้งาน e-Credit Voucher ชื่อเจ้าของคำสั่งซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
5. อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้รหัสนักธุรกิจ/สมาชิกที่ทำการคืนสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องพกเอกสาร
6. มีใช้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดสถานภาพนักธุรกิจหรือสมาชิกแอมเวย์
7. PV/BV จะถูกหักลบออกจากมูลค่า PV/BV ของคำสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดๆ ไปจนกว่าจะครบมูลค่า PV/BV ของสินค้าที่นำมาคืน

ข้อกำหนดการคืนผลิตภัณฑ์

รายการ

ข้อกำหนด

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ทุกประเภท

(สำหรับเครื่องกรองน้ำ อีสปริง, เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย, เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ, รวมทั้งอุปกรณ์หรืออะไหล่ อุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ และอุปกรณ์สำหรับเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี และสื่อส่งเสริมการขายจะมีข้อกำหนดการคืนเฉพาะ โปรดศึกษาจากข้อมูลลำดับต่อไป)

ไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ เสื่อมสภาพ ชำรุด (อาทิ แป้งฝุ่นอัดแข็งแตก ลิปสติกหัก) หรือเลิกจำหน่ายเกิน 6 เดือน*

หมายเหตุ: *ผลิตภัณฑ์ที่เลิกจำหน่าย บริษัทจะมีการแจ้งให้นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัทเป็นระยะ ๆ

เครื่องกรองน้ำ อีสปริง

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ

รับคืนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์หรืออะไหล่ของเครื่องกรองน้ำ อีสปริง,
เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย,
เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ,
เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์,
เครื่องกรองอากาศในรถยนต์ แอทโมสเฟียร์ ไดรฟ์,
เครื่องครัว แอมเวย์ ควีน และไอคุ้ก

อุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์
และอุปกรณ์สำหรับเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี

สื่อส่งเสริมการขาย

รับคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

ชุดเริ่มต้นควบคุมน้ำหนักบอดี้คีย์

รับคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: การคืนสินค้าต้องนำมาคืนทั้งหมด และต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ระบุมาสเตอร์โค้ดตรงกับรหัสผลิตภัณฑ์ของสายรัดหรืออินบอดี้แบนด์ 3 มาคืนเท่านั้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น

รับคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการคืนคู่มือ ใบรับประกัน ของสมนาคุณ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ

คัดลอกลิงก์สำเร็จ !