แอมเวย์ประเทศไทย

image

คณะผู้บริหารแอมเวย์ประเทศไทย

คณะผู้บริหารแอมเวย์ประเทศไทย นำโดย กิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่าย (จากซ้าย) ภาณุ ตันโสรัจประเสริฐ (ฝ่ายระบบข้อมูล), บุษปัน วังวิวัฒน์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล), วิเชียร รัตนรังษีโรจน์ (ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์), เลไล โสฬสรัตนพร (ฝ่ายปฏิบัติการ), รัตนา ชาญนรา (ฝ่ายการตลาด), ชนิตา สุวัตถี (ฝ่ายการเงิน) และกมล เกี่ยวศรีกุล (ฝ่ายซัพพลายเชน)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก