ทำไมต้องแอมเวย์

image

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์

แอมเวย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกกว่า 450 รายการ แบ่งเป็น 7 กลุ่มได้แก่

1. Nutrition & Wellness
2. Beauty
3. Personal Care
4. Home Living
5. XS
6. Agriculture
7. Others

โดยผ่านการวิจัยค้นคว้าและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัย จำหน่ายผ่านนักธุรกิจแอมเวย์  แอมเวย์ ช็อป และช่องทางออนไลน์ของบริษัท พร้อมการรับประกันความพอใจ หากลูกค้าไม่พอใจ บริษัทยินดีรับคืนผลิตภัณฑ์และคืนเงินให้เต็มจำนวน 

พื้นฐานหลักของธุรกิจแอมเวย์

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจแอมเวย์ประกอบด้วย 4 พื้นฐาน                                      
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพโดดเด่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 
โอกาสสร้างรายได้ เริ่มต้นธุรกิจด้วยต้นทุนและความเสี่ยงต่ำ เป็นรายได้เสริมและสร้างธุรกิจของตนเอง        
การพัฒนาทักษะ เปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร และความเป็นผู้นำมืออาชีพ          
คอมมูนิตี้ สนับสนุนให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คุณค่า และความถนัดที่สอดคล้องกัน   


 

พันธสัญญาจากแอมเวย์

คำมั่นสัญญาของแอมเวย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับแต่วันแรก เป้าหมายของเราคือความสำเร็จของนักธุรกิจแอมเวย์ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ด้วยการส่งมอบบริการและการคุ้มครองที่สูงสุด ด้วยปัจจัย ดังนี้