ลงทะเบียนสมัครนักธุรกิจแอมเวย์Print Message
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแอมเวย์Print Message
 • ผู้สมัครหลัก
 • ผู้สมัครร่วม/ คู่สมรส
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการชำระเงิน
{{errorRegisterTnc}}
{{errors.captcha_error}}
 • เงื่อนไขการสมัครสมาชิกแอมเวย์

  เงื่อนไขการสมัครนักธุรกิจแอมเวย์

ยกเลิก
 • ผู้สมัครหลัก
 • ผู้สมัครร่วม/ คู่สมรส
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการชำระเงิน
{{errors.paymentExistError}} {{errors.paymentError}} {{errors.blindLeadError}} {{errors.countries_error}} {{errors.bankname_error}} {{errors.registrationOrder_error}} {{errors.registration_error}} {{errors.account_error}} {{errors.salutation_error}}
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (เครื่องหมาย * หมายถึง คุณต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากไม่มี * แสดงว่าคุณสามารถเว้นว่างได้)

ยืนยันตัวตนผู้สมัคร

{{errors.aboIcNumber_error}}

ตรวจสอบ

{{errors.localSponsor_error}}

ชื่อผู้สปอนเซอร์ได้รับการยืนยันถูกต้อง

{{localSponsorName}}

ชื่อผู้สปอนเซอร์ได้รับการยืนยันถูกต้อง

{{intlSponsorName}}

{{errors.intlSponsor_error}}

ชื่อผู้สปอนเซอร์ได้รับการยืนยันถูกต้อง

{{multiSponsorName}}

{{errors.multSponsor_error}}

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร

{{errors.salutation_error}}
{{errors.firstNameThai_error}}
{{errors.lastNameThai_error}}
{{errors.firstName_error}}
{{errors.lastName_error}}
ไทย
{{errors.citizenship_error}}
{{errors.gender_error}}
{{errors.dob_error}}
{{errors.maritalStatus_error}}

ข้อมูลคู่สมรส

ตรวจสอบ

{{errors.coApplicantIcNumber_error}}

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเสริม (หากมี)

{{errors.mobileNumber_error}}
{{errors.invalidEmail_error}}
{{errors.email_error}} {{errors.confirmEmail_error}}

ที่อยู่หลัก (ที่ระบุในเอกสารสำคัญ)

{{errors.addressLine1_error}}
ไทย

ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลเสริม (หากมี)

{{errors.bankNameField_error}}
{{errors.bankAccountHolderField_error}}
{{errors.bankAccountNumberField_error}}
{{errors.bankBranchNameField_error}}
 • ผู้สมัครหลัก
 • ผู้สมัครร่วม/ คู่สมรส
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการชำระเงิน
{{errors.paymentExistError}}
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (เครื่องหมาย * หมายถึง คุณต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากไม่มี * แสดงว่าคุณสามารถเว้นว่างได้)

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร

{{errorsCoApplicant.salutation_error}}
{{errorsCoApplicant.firstNameThai_error}}
{{errorsCoApplicant.lastNameThai_error}}
{{errorsCoApplicant.firstName_error}}
{{errorsCoApplicant.lastName_error}}
ไทย {{errorsCoApplicant.citizenship_error}}

{{party.partyMst.genderCd | displayGender}}

{{errorsCoApplicant.dob_error}}

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเสริม (หากมี)

{{errorsCoApplicant.mobileNumber_error}}
{{errorsCoApplicant.invalidEmail_error}}
{{errorsCoApplicant.email_error}} {{errorsCoApplicant.confirmEmail_error}} {{errorsCoApplicant.mobileNumberEmail_error}}

ข้อมูลผู้เสียภาษี

{{errorsCoApplicant.taxPayer_error}}
 • ผู้สมัครหลัก
 • ผู้สมัครร่วม/ คู่สมรส
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการชำระเงิน
{{errorsCart.cart_error}}
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (เครื่องหมาย * หมายถึง คุณต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากไม่มี * แสดงว่าคุณสามารถเว้นว่างได้)

กรอกข้อมูลการสมัคร

กรุณาเลือกคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์

เลือก

ลงทะเบียนสมัคร

รายละเอียด

ราคารวมทั้งหมด

{{cartData.entries[0].product.name}}
การลงทะเบียนสมัครนักธุรกิจแอมเวย์ ต้องมีข้อมูลผู้สปอนเซอร์ กรุณาติดต่อนักธุรกิจแอมเวย์ที่คุณรู้จัก หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Amway Contact Center 0-2725-8000

{{cartData.entries[0].product.description}}

{{cartData.entries[0].totalPriceInclTax | formatPrice}}

{{cartData.entries[1].product.name}}

{{cartData.entries[1].product.description}}

สถานที่จัดส่ง:รับด้วยตนเองจัดส่งที่บ้าน

ชุดคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์ {{cartData.deliveryPointOfService.name | displayStoreName(starterKitRegion)}}

{{cartData.entries[1].totalPriceInclTax | formatPrice}}

กรุณาเลือกชุดคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต้องการ


{{productData.AMWAYBUSINESSNATURE_1_STARTERKIT.name}}

{{productData.AMWAYBUSINESSNATURE_1_STARTERKIT.description}}

สถานที่จัดส่ง:รับด้วยตนเองจัดส่งที่บ้าน

รับที่แอมเวย์ ช็อป:{{starterKitStore | displayStoreName(starterKitRegion)}}

สมัครรับนิตยสาร :รับด้วยตนเองจัดส่งที่บ้าน

คลังนิตยสาร:{{magazineWareHouse | displayStoreName(magazineRegion)}}

แก้ไข

{{productData.AMWAYBUSINESSNATURE_1_STARTERKIT.price | formatPrice}}

{{productData.AMWAYBUSINESSNATURE_1_ESTARTERKIT.name}}

{{productData.AMWAYBUSINESSNATURE_1_ESTARTERKIT.description}}

{{productData.AMWAYBUSINESSNATURE_1_ESTARTERKIT.price | formatPrice}}

ข้อมูลการจัดส่ง

ไทย


สรุปรายการสั่งซื้อ

 • ลงทะเบียนสมัคร

  {{entry.product.name}}

  {{entry.totalPriceInclTax | formatPrice}}
 • ราคารวมสำหรับการลงทะเบียนสมัคร
  {{cartData.totalPrice | formatPrice}}
 • ค่าธรรมเนียมจัดส่ง
  {{cartData.deliveryCost | formatPrice}}
 • ราคารวมทั้งหมด {{cartData.totalPriceWithTax | formatPrice}} ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนลด โปรโมชั่น ค่าจัดส่ง ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆจะถูกคำนวณหลังจากยืนยันรายการสั่งซื้อนี้

 • ผู้สมัครหลัก
 • ผู้สมัครร่วม/ คู่สมรส
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการชำระเงิน

สมัครสมาชิกแอมเวย์

! หน้านี้เป็นเพียงหน้าตัวอย่างการสมัครนักธุรกิจแอมเวย์ของคุณ

{{errorRegisterPreview.pay_token_error}}
{{errorRegisterPreview.snap_pay_close}}
{{errorRegisterPreview.snap_pay_error}}

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คุณลงทะเบียนและกด ยืนยัน เพื่อเสร็จสิ้นการสมัคร

ข้อมูลผู้สมัครหลัก

{{primary.nameList[0].localeName.title}}

{{primary.nameList[0].localeName.givenName}}

{{primary.nameList[0].localeName.familyName}}

{{primary.nameList[0].latinName.givenName}}

{{primary.nameList[0].latinName.familyName}}

{{primary.partyMst.czshpCntryCd | displayCountryName}}

{{primary.partyMst.genderCd | displayGender}}

{{primary.partyMst.birthDate | convertDate}}

{{primary.personalIdList[0].personalId}}

{{primary.taxList[0].taxId}}

{{primary.partyMst.maritalStatusCd | displayMaritalStatus}}

ข้อมูลการติดต่อ

+{{primary.phoneList[0].phoneCntryCd}} {{primary.phoneList[0].phoneLocalNum}}

{{primary.ecommList[0].ecommAddr}}

{{primary.addressList[0].addrStreet}}
{{primary.addressList[0].subDistrictNm}}
{{primary.addressList[0].districtNm}} {{province | displayProvinceName}} {{primary.addressList[0].postalCd}},{{primary.addressList[0].countyName}}

{{primary.ecommList[0].ecommAddr}}

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

{{primary.bankList[0].issuingBankName}}

{{primary.bankList[0].bankAcctHolderName}}

{{primary.bankList[0].bankAcctNum}}

{{primary.bankList[0].bankBranchName}}

แก้ไข

ข้อมูลผู้สมัครร่วม

{{party.nameList[0].localeName.title}}

{{party.nameList[0].localeName.givenName}}

{{party.nameList[0].localeName.familyName}}

{{party.nameList[0].latinName.givenName}}

{{party.nameList[0].latinName.familyName}}

{{party.partyMst.czshpCntryCd | displayCountryName}}

{{party.partyMst.genderCd | displayGender}}

{{party.partyMst.birthDate | convertDate }}

{{party.personalIdList[0].personalId}}

{{party.taxList[0].taxId}}

ข้อมูลการติดต่อ

+{{party.phoneList[0].phoneCntryCd}} {{party.phoneList[0].phoneLocalNum}}

{{party.ecommList[0].ecommAddr}}

{{party.addressList[0].addrStreet}}
{{party.addressList[0].subDistrictNm}}
{{party.addressList[0].districtNm}} {{province | displayProvinceName}} {{party.addressList[0].postalCd}},{{party.addressList[0].countyName}}

{{party.ecommList[0].ecommAddr}}

ข้อมูลผู้เสียภาษี

{{accountInfo.taxPayerType | displayTax}}

แก้ไข

ข้อมูลการจัดส่ง

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].usageList[0].careOf}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrStreet}}
{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].subDistrictNm}}
{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].districtNm}} {{province| displayProvinceName}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].postalCd}},{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].countyName}}

{{accountInfo.partyList[0].ecommList[0].ecommAddr}}

สรุปรายการสั่งซื้อ

 • ลงทะเบียนสมัคร

  {{entry.product.name}}

  {{entry.totalPriceInclTax | formatPrice}}
 • ราคารวมสำหรับการลงทะเบียนสมัคร
  {{cartData.totalPrice | formatPrice}}
 • ค่าธรรมเนียมจัดส่ง
  {{cartData.deliveryCost | formatPrice}}
 • ราคารวมทั้งหมด {{cartData.totalPriceWithTax | formatPrice}} ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนลด โปรโมชั่น ค่าจัดส่ง ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆจะถูกคำนวณหลังจากยืนยันรายการสั่งซื้อนี้

กำลังดำเนินการลงทะเบียนสมัคร คุณจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครอีกครั้ง กรุณารอสักครู่

คุณลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณที่สมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์! การสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นี้จะสมบูรณ์และสามารถซื้อสินค้าได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัคร ภายใน 15 วัน

{{profileResponse.returnMessage}}

{{profileResponse.accountMasterDetails.accountNumber}}

{{profileResponse.accountMasterDetails.accountName}}

สรุปรายการสั่งซื้อ

 • การลงทะเบียนสมัครเสร็จสิ้น

  {{entry.product.name}}

  {{entry.totalPrice | formatPrice}}
 • ราคารวมทั้งหมด ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม {{orderData.totalPriceWithTax | formatPrice}}

register.vatDesc

ข้อมูล:

 • 0 บาท
 • สามารถดาวน์โหลดชุดคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์ รูปแบบดิจิทัล (e-Starter Kit) ผ่านแอพพลิเคชั่น Amway Central TH