โปรโมชั่นเพราะดินเป็นเรื่องสำคัญ

*รายละเอียดโปรโมชั่น*

ซื้อนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส 3 ขวด รวมมูลค่า 3,369 บาท (เอพี) 
ฟรี ! อีก 1 ขวด มูลค่า 1,123 บาท (เอพี) หรือ 1,235 บาท (ซีพี)

13 มกราคม 2563 – 15 มกราคม 2563 : รอบแพลตินัมและสูงขึ้นไป
จำหน่ายสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (จำกัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจำตัว) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง

---------------------------------------------------------------

16 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 : จำหน่ายทั่วไป
จำหน่ายทั่วไป ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง (สินค้าโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)

สินค้าในโปรโมชั่น

เพิ่ม นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส 3 ขวด ลงตะกร้า

นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส 3 ขวด

รหัส #0238108

รวมมูลค่า 3,369 บาท (เอพี)

*สั่งซื้อก่อนเวลาจะไม่ได้สิทธิ์โปรโมชั่น

เมื่อคุณเอาสินค้าลงในตะกร้าครบตามเงื่อนไขแล้ว ของแถม นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส 1 ขวด จะถูกเพิ่มลงในตะกร้าอัตโนมัติ

*หากคุณซื้อของไม่ครบเงื่อนไข หรือซื้อก่อนถึงรอบสิทธิ์ คุณจะไม่เห็นของแถมในตะกร้า*

หมายเหตุ / เงื่อนไข


เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนิวทริแพลนท์จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนั้นนักธุรกิจแอมเวย์สามารถซื้อเพื่อการใช้เอง โดย "ไม่" สามารถนำไปขายต่อได้ ยกเว้นมีใบอนุญาติจำหน่ายปุ๋ย หากฝาฝืนจะได้รับโทษทางกฎหมาย
มูลค่าสินค้าโปรโมชั่น 3.93 ล้านบาท