โปรโมชั่นบอดี้คีย์ ซุปผงกลิ่นข้าวโพด ชุดที่ 2

*รายละเอียดโปรโมชั่น*

ซื้อบอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์ ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ซุปผงกลิ่นข้าวโพด 4 กล่อง และนิวทริไลท์ ออล แพลนท์ โปรตีน ขนาด 900 กรัม 1 กระป๋อง รวมมูลค่า 7,660 บาท (เอพี)

ฟรี! นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ สำหรับ 10 วัน 4 ชิ้น รวมมูลค่า 3,320 บาท

2 มกราคม 2563 – 3 มกราคม 2563 : รอบแพลตินัมและสูงขึ้นไป
จำหน่ายสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (จำกัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจำตัว) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง

--------------------------------------------------------------------------

4 มกราคม 2563 –31 มกราคม 2563 : รอบจำหน่ายทั่วไป
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง (สินค้าโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)

สินค้าในโปรโมชั่น

1. เลือกบอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์ ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ซุปผงกลิ่นข้าวโพด 4 กล่อง ลงตะกร้า

บอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์ ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ซุปผงกลิ่นข้าวโพด

รหัส #0295998

มูลค่า 1,392 บาท (เอพี)

*สังซื้อก่อนเวลาจะไม่ได้สิทธิ์โปรโมชั่น

2. เลือกนิวทริไลท์ ออล แพลนท์ โปรตีน ขนาด 900 กรัม 1 กระป๋อง

นิวทริไลท์ ออล แพลนท์ โปรตีน ขนาด 900 กรัม
รหัส#0122594

เมื่อคุณเอาสินค้าลงในตะกร้าครบตามเงื่อนไขแล้ว ของแถม นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ 4 ชิ้นจะถูกเพิ่มลงในตะกร้าอัตโนมัติ

*หากคุณซื้อของไม่ครบเงื่อนไข หรือซื้อก่อนถึงรอบสิทธิ์ คุณจะไม่เห็นของแถมในตะกร้า*

หมายเหตุ / เงื่อนไข

  • ไม่รวมรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ
  • สมาชิก SOP โปรโมชั่นรับสิทธิ์ผ่อนผันการสั่งซื้อ SOP ในช่วงโปรโมชั่นปกติ กรุณาศึกษารายละเอียดจากแค็ตตาล็อกแอมเวย์ ฉบับกันยายน 2562 – มกราคม 2563 หน้า 218
  • ชุดเริ่มต้นควบคุมน้ำหนักบอดี้คีย์และชุดอาหารเช้านิวทริไลท์ ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น
  • มูลค่าสินค้าโปรโมชั่น 65 ล้านบาท ((โปรโมชั่นที่ 1 และ โปรโมชั่นที่ 2))