โปรโมชั่นเครื่องดื่มเอ็กซ์เอส กลิ่นซิตรัส บลาสท์

*รายละเอียดโปรโมชั่น*

ซื้อเครื่องดื่มเอ็กซ์เอส กลิ่นซิตรัส บลาสท์ (แพ็ค 24 กระป๋อง) จำนวน 2 ถาดในราคาพิเศษ 2,340 บาท (เอพี) จากราคาปกติ 2,840 บาท (เอพี) ประหยัด 500 บาท (เอพี)

13 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 : จำหน่ายสำหรับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (จำกัดการซื้อ 1 ชุด/รหัสประจำตัว)
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง

16 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 มีนาคม 2563 : จำหน่ายทั่วไป
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง (สินค้าโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)

สินค้าในโปรโมชั่น

ซื้อเครื่องดื่มเอ็กซ์เอส กลิ่นซิตรัส บลาสท์ (แพ็ค 24 กระป๋อง) จำนวน 2 ถาด ประหยัด 500 บาท (เอพี)

เครื่องดื่มเอ็กซ์เอส กลิ่นซิตรัส บลาสท์

รหัส 0291563

มูลค่า 2,840 บาท (เอพี)

*สั่งซื้อก่อนเวลาจะไม่ได้สิทธิ์โปรโมชั่น

เมื่อคุณเอาสินค้าลงในตะกร้าครบตามเงื่อนไขแล้วเครื่องดื่มเอ็กซ์เอส กลิ่นซิตรัส บลาสท์ (แพ็ค 24 กระป๋อง) จำนวน 2 ถาดจะแสดงราคาลดในตะกร้าอัตโนมัติ

*หากคุณซื้อของไม่ครบเงื่อนไข หรือซื้อก่อนถึงรอบสิทธิ์ คุณจะไม่เห็นของแถมในตะกร้า*

หมายเหตุ / เงื่อนไข

  • ต้องสั่งเครื่องดื่มเอ็กซ์เอส แบบแพ็ค 24 กระป๋องเท่านั้น
  • ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ
  • โปรโมชั่นนี้สามารถให้บริษัทดำเนินการจัดส่งให้ได้
  • สมาชิก XS SOP โปรโมชั่นรับสิทธิ์ผ่อนผันการสั่งซื้อ SOP ในช่วงโปรโมชั่นปกติ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแค็ตตาล็อกแอมเวย์ ฉบับกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563 หน้า 220
  • มูลค่าสินค้าโปรโมชั่น 6.48 ล้านบาท