{{filterHeaderText(selectedPickupStoreHeader)}}

{{filterHeaderText(defaultStore.storeName)}}

เลือกสาขา

เปลี่ยน

เลือกสาขา

คุณได้รับส่วนลด SOP ในเดือนนี้

จัดการสินค้า SOP

คุณมี SOP ที่ยังไม่ได้ซื้อ

จัดการสินค้า SOP

ผลการค้นหา
{{product.displayName}} {{product.name}}
{{product.bundleABOPriceRange}}
{{product.variantABOPriceRange}}
{{product.aboPriceValue | formatPrice}}
brand-V2-BrandsCol1NutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQMO8
brand-V2-BrandsColByNutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQPRC
brand-V2-BrandsCol1ArtistryNavNode
brand-navnode_000ZQRAW
brand-V2-BrandsCol1AtomosphereNavNode
brand-V2-BrandsCol1EspringNavNode
brand-V2-BrandsCol1GllisterNavNode
brand-V2-BrandsCol1GHNavNode
brand-V2-BrandsCol1SatiniqueNavNode
brand-navnode_000ZQNG0
brand-V2-BrandsCol1XSEnergyNavNode
brand-V2-BrandsCol1AmwayHomeNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriplantNavNode
สมัครเป็นครอบครัวแอมเวย์วันนี้
พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย
ประหยัดกว่า ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
และสนุกกับการสะสมคะแนน A Point
รับเงินคืนสูงสุด 21% จากยอดสั่งซื้อทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษ เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้น
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัคร

โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับแอมเวย์ เอ็กซ์โป 2567

ตารางสรุปการจำหน่าย
สินค้าใหม่ / ของที่ระลึก /
โปรโมชั่น
ในงานแอมเวย์ เอ็กซ์โป 2567
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567

สินค้าที่ระลึก

จำหน่ายเฉพาะในงานแอมเวย์
เอ็กซ์โป 2567 เท่านั้น

โปรโมชั่นพิเศษ
สำหรับงานแอมเวย์
เอ็กซ์โป

รับของสมนาคุณภายในงาน
ตามวันและเวลาที่แจ้งเท่านั้น

วันที่ 17 ก.พ. 67 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่ 18 ก.พ. 67 เวลา 10.00 -17.00 น.

สามารถสั่งซื้อได้ 2 ช่องทาง

ออนไลน์

สามารถซื้อโปรโมชั่น
วันที่ 17 ก.พ. 67
เวลาตั้งแต่ 09.00 น.
สิ้นสุดวันที่ 18 ก.พ. 67
เวลา 17.00 น.

แอมเวย์ ช็อป

สามารถซื้อโปรโมชั่น
วันที่ 17 ก.พ. 67
เวลาตั้งแต่ 10.30 น.
สิ้นสุดวันที่ 18 ก.พ. 67
เวลา 17.00 น.

โปรโมชั่นที่ 1

* ไม่สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่น ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ยา (นิวทริไลท์ ไบโอซี พลัส และนิวทริไลท์ กลูโคซามีน) 2. เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย และเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ 3. เครื่องกรองน้ำ อีสปริง 4. บริการทุกชนิด 5. โปรแกรม SOP Flex และ SOP รูปแบบเดิม (ซื้อผลิตผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ 1 ชิ้น ต่อเนื่อง 6 เดือน หรือ 11 เดือน นับเป็น SOP 1 ชุด) และ SOP Artistry 6. โปรแกรม A Start สำหรับนักธุรกิจใหม่และสมาชิกใหม่ 7. รายการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ในงาน 8. รายการจำหน่ายของที่ระลึกในงาน

หมายเหตุ :

 • สั่งซื้อโปรโมชั่น (ช่องทางออนไลน์หรือที่แอมเวย์ ช็อป) และรับของสมนาคุณ โดยนำใบเสร็จหรือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ไปที่จุดแลกของสมนาคุณภายในงานแอมเวย์ เอ็กซ์โป 2567ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. และวันที่ 18 ก.พ. 2567 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านั้น หากไม่มารับของสมนาคุณภายในวันและเวลาที่แจ้งถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้
 • สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายประจำเดือน และโปรแกรม SOP Wellness ได้
 • สมาชิก SOP Flex และ SOP รูปแบบเดิม (ซื้อผลิตผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ 1 ชิ้น ต่อเนื่อง 6 เดือน หรือ 11 เดือน นับเป็น SOP 1 ชุด) รับสิทธิ์ผ่อนผันการซื้อ SOP ในช่วงโปรโมชั่น กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแค็ตตาล็อกแอมเวย์ฉบับปัจจุบัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเครื่องดื่มผงชา ในกรณีสูตรใดสูตรหนึ่งหมดก่อน
สั่งซื้อ คลิก!

โปรโมชั่นที่ 2

หมายเหตุ :

 • สั่งซื้อโปรโมชั่น (ช่องทางออนไลน์หรือที่แอมเวย์ ช็อป) และรับของสมนาคุณ โดยนำใบเสร็จหรือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ไปที่จุดแลกของสมนาคุณภายในงานแอมเวย์ เอ็กซ์โป 2567 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. และวันที่ 18 ก.พ. 2567 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านั้น หากไม่มารับของสมนาคุณภายในวันและเวลาที่แจ้งถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ
สั่งซื้อ คลิก!

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณภายในงาน

 • สั่งซื้อโปรโมชั่น (ช่องทางออนไลน์หรือที่แอมเวย์ ช็อป) และรับของสมนาคุณ โดยนำใบเสร็จหรือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ไปที่จุดแลกของสมนาคุณภายในงานแอมเวย์ เอ็กซ์โป 2567 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. และวันที่ 18 ก.พ. 2567 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านั้น หากไม่มารับของสมนาคุณภายในวันและเวลาที่แจ้งถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ

โปรโมชั่นที่ 3

หมายเหตุ :

• ร่วมโปรแกรม SOP Wellness ใหม่เท่านั้น • ไม่ร่วมโปรแกรม SOP Flex และ SOP รูปแบบเดิม (ซื้อผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ 1 ชิ้น ต่อเนื่อง 6 เดือน หรือ 11 เดือน นับเป็น SOP 1 ชุด) แต่ยังใช้สิทธิ์ผ่อนผัน SOP ในช่วงโปรโมชั่นปกติได้ตามปกติ • สมาชิกโปรแกรม SOP Flex และ SOP รูปแบบเดิม (ซื้อผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ 1 ชิ้น ต่อเนื่อง 6 เดือน หรือ 11 เดือน นับเป็น SOP 1 ชุด) รับสิทธิ์ผ่อนผันการซื้อ SOP ในช่วงโปรโมชั่นปกติ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแค็ตตาล็อกแอมเวย์ฉบับปัจจุบัน • ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ และ A Start สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่

สั่งซื้อ คลิก!

โปรโมชั่นที่ 4

หมายเหตุ :

 • สั่งซื้อผ่าน LINE Amway Thailand ที่บูทเทคโนโลยี ภายในงาน Amway Expo 2024 เท่านั้น
 • สำหรับคำสั่งซื้อแบบจัดส่งที่บ้านเท่านั้น
 • จำกัด 1 รหัส/สิทธิ์
 • ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้
 • สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายประจำเดือน และโปรแกรม SOP Wellness ได้
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด เฉพาะการสั่งซื้อพร้อมลงทะเบียนรับของสมนาคุณที่บูท (วันที่ 17 ก.พ. 2567 จำนวน 1,000 ท่านแรก และ วันที่ 18 ก.พ. 2567 จำนวน 500 ท่านแรก)
 • บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณไปที่อยู่เดียวกันกับคำสั่งซื้อของท่านภายใน 14 วันทำการ
 • ลงทะเบียนรับของสมนาคุณที่บูทเทคโนโลยี ภายในงาน Amway Expo 2024 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. และ 18 ก.พ. 2567 เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น หากไม่ลงทะเบียนรับของสมนาคุณภายในวันและเวลาที่แจ้ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • คุณสมบัติของสมนาคุณ : กระเป๋าสีดำ หนังสังเคราะห์ ขนาด 12 x 10.5 ซม.

โปรโมชั่นที่ 5

* ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 • สั่งซื้อสินค้าใดๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน Amway Click ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. และ 18 ก.พ. 2567 เวลา 10.00-17.00 น.
 • จำกัด 1 รหัส/สิทธิ์
 • จำนวนจำกัด 9,000 รหัสแรก
 • รับของสมนาคุณที่บูทเทคโนโลยีภายในงาน Amway Expo 2024 ระหว่าง 17 ก.พ. 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. และ 18 ก.พ. 2567 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านั้น หากไม่มารับของสมนาคุณภายในวันและเวลาที่แจ้ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์
คัดลอกลิงก์สำเร็จ !