{{filterHeaderText(selectedPickupStoreHeader)}}

{{filterHeaderText(defaultStore.storeName)}}

เลือกสาขา

เปลี่ยน

เลือกสาขา

คุณได้รับส่วนลด SOP ในเดือนนี้

จัดการสินค้า SOP

คุณมี SOP ที่ยังไม่ได้ซื้อ

จัดการสินค้า SOP

ผลการค้นหา
{{product.displayName}} {{product.name}}
{{product.bundleABOPriceRange}}
{{product.variantABOPriceRange}}
{{product.aboPriceValue | formatPrice}}
brand-V2-BrandsCol1NutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQMO8
brand-V2-BrandsColByNutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQPRC
brand-V2-BrandsCol1ArtistryNavNode
brand-navnode_000ZQRAW
brand-V2-BrandsCol1AtomosphereNavNode
brand-V2-BrandsCol1EspringNavNode
brand-V2-BrandsCol1GllisterNavNode
brand-V2-BrandsCol1GHNavNode
brand-V2-BrandsCol1SatiniqueNavNode
brand-navnode_000ZQNG0
brand-V2-BrandsCol1XSEnergyNavNode
brand-V2-BrandsCol1AmwayHomeNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriplantNavNode
สมัครเป็นครอบครัวแอมเวย์วันนี้
พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย
ประหยัดกว่า ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
และสนุกกับการสะสมคะแนน A Point
รับเงินคืนสูงสุด 21% จากยอดสั่งซื้อทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษ เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้น
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัคร

ช้อปปิ้งกับแอมเวย์รับสิทธิ์ EASY E-Receipt ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท*

ช้อปปิ้งกับแอมเวย์ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
คุณสามารถนำยอดซื้อจากใบกำกับภาษี/
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ในปีภาษี 2567 กับโครงการ
EASY E-Receipt ตามยอดที่ซื้อจริง

สูงสุดได้ถึง 50,000 บาท*
รับเงินคืนภาษีสูงสุดถึง
17,500 บาท**

*โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

**ขึ้นอยู่กับยอดซื้อจริง เงินได้สุทธิ
และอัตราภาษีของแต่ละบุคคล

เงื่อนไข

 1. การซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ สามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับโครงการ EASY E-Receipt ได้เต็มราคา
 2. แอมเวย์ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/Receipt) โดยจัดส่งทางอีเมลที่ให้ไว้กับบริษัท หรือที่หน้า “ประวัติการสั่งซื้อ” บนเว็บไซต์ www.amway.co.th และแอปพลิเคชัน Amway Click รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 3. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะใช้ลดหย่อนได้ต้องออกให้แก่บุคคลธรรมดา ชื่อเดียวเท่านั้น
 4. นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก รหัสคู่ ที่ต้องการใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อท่านเดียว สามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • กรณีซื้อสินค้าที่แอมเวย์ ช็อป แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองเท่านั้น (สามี-ภรรยาทำแทนกันได้) ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ในขณะซื้อสินค้า
  • กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.amway.co.th สามารถเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อนคลิก “ชำระเงิน” (ไม่สามารถทำผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Amway Click และไลน์ Amway Thailand ได้)
  • กรณีซื้อผ่าน Amway Contact Center สามารถเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กับเจ้าหน้าที่ได้เลย
  • กรณีสั่งซื้อสินค้า SOP แบบตัดเงินอัตโนมัติ กรุณาติดต่อ Amway Contact Center หรือ แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ เพื่อระงับการตัดเงินอัตโนมัติ และสั่งซื้อด้วยตนเองเพื่อเลือกชื่อที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 5. การเลือกชื่อในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเลือกเพื่อการซื้อสินค้าในครั้งนั้นเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนเป็นการถาวร กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ
 6. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถลดหย่อนได้ ต้องมี ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้อง
 7. หากต้องการเพิ่มชื่อคู่ธุรกิจ สามารถเพิ่มชื่อและแจ้งข้อมูลภาษีเป็นท่านใดได้ตามปกติที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ (เป็นการเพิ่มชื่อแบบถาวร)
 8. นิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ EASY E-Receipt ได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้ามวัน ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง

หมายเหตุ: มาตรการลดหย่อนภาษีนี้ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และควรเช็คสิทธิ์ของท่าน
พร้อมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากประกาศกรมสรรพากรเพิ่มเติม คลิก

คัดลอกลิงก์สำเร็จ !