กลับมาอีกครั้ง! แข่งขันลดน้ำหนักและสลายไขมันด้วยโปรแกรมบอดี้คีย์ BodyKey Challenge 2020 และใหม่! การแข่งขัน Healthy Beauty Challenge

5

ขั้นตอนการสมัครแข่งขัน

วันที่ 2 ต.ค. - 15 พ.ย. 63

1

รวมทีม

รวมทีมเข้าแข่งขันทีมละ 4 คน

2

สั่งซื้อ

ซื้อชุดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์บอดี้คีย์

3

สมัคร

สมัครแข่งที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา

4

ภาพถ่าย

ถ่ายภาพสมาชิกในทีมทุกท่าน

5

ร่วมแข่งขัน

ลงทะเบียนผ่านแอพฯ บอดี้คีย์

ขั้นตอนการสมัครแข่งขัน วันที่ 2 ต.ค. - 15 พ.ย. 63

รับทันที

ของรางวัลรวมมูลค่า  704 บาท/ท่าน

พิเศษ! สำหรับทีมที่มีสมาชิกใหม่/นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ไม่เกิน 90 วัน อย่างน้อย 1 คนในทีม

รับเพิ่มทันที นิวทริไลท์ ตลับแบ่งอาหารเสริม (แบบพกพา 7 วัน) มูลค่า 690 บาท/ท่าน

ของรางวัลรวมมูลค่า 1,394 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการสมัคร
• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (หากมีอายุ 18-19 ปี และต้องการสมัคร บิดาหรือมารดาของผู้สมัครจะต้องมาแสดงตนในวันสมัคร เพื่อเซ็นหนังสือ ให้ความยินยอม พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาและเซ็นชื่อรับรอง)
• นักธุรกิจแอมเวย์รหัสคู่มีสิทธ์เข้าร่วมแข่งขันได้ 2 ท่าน/รหัส โดยสามารถสมัครทีมเดียวกันหรือต่างทีมกันก็ได้
• ผู้เข้าแข่งขัน 1 ท่าน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมและ 1 ครั้ง ตลอดโปรแกรมการแข่งขันเท่านั้น
• ทีมการแข่งขันประกอบไปด้วย 4 ท่าน หากมีท่านใดลาออกจากการแข่งขัน / ไม่บันทึกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์อย่างต่อเนื่อง / คืนชุดเริ่มต้นควบคุมน้ำหนักบอดี้คีย์ หรือชุดบอดี้คีย์ รีเชพ ทีมจะถูกตัดสิทธิ์ร่วมการแข่งขันโดยทันที

หรือ

หมายเหตุ:
• ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีสายรัดข้อมืออินบอดี้/อินบอดี้วอทช์ ต้องซื้อชุดโปรโมชั่นเริ่มต้นควบคุมน้ำหนักบอดี้คีย์ (BodyKey Jump Start Kit) สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่มีสายรัดข้อมืออินบอดี้/อินบอดี้วอทช์แล้ว ต้องซื้อชุดโปรโมชั่นบอดี้คีย์ รีเชพ (BodyKey Reshape)
• ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องมีมาสเตอร์โค้ด/สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์/สายรัดข้อมืออินบอดี้/ อินบอดี้วอทช์

* เฉพาะรายการสั่งซื้อช่วงโปรโมชั่นตั้งแต่ 16 ก.ย. - 15 พ.ย. 63 เท่านั้น

รูปแบบที่ 1

ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องมาชั่งน้ำหนักพร้อมกัน ทั้งทีมในวัน/เวลาเดียวกัน ณ แอมเวย์ ช็อป สาขาเดียวกัน

หากปฏิบัติตามเงื่อนไขในรูปแบบที่ 1

ผู้สมัครแข่งขันจะสามารถรับของรางวัลสำหรับการสมัครแข่งขันได้เลยทันทีเมื่อการสมัครเสร็จ สมบูรณ์

รูปแบบที่ 2

ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 คนสามารถชั่งน้ำหนักต่างวัน/ต่างเวลาและที่แอมเวย์ ช็อป ต่างสาขา โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ผู้สมัครคนแรกของทีมดำเนิน การสมัครที่ช็อป มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะซึ่งทีมจะถูกยกเลิกและทุกคนในทีมจะต้อง ดำเนินการชั่งน้ำหนักใหม่ที่แอมเวย์ ช็อป (ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้สมัครการแข่งขันเสร็จ ภายในวันที่ 15 พ.ย. 63)

หากปฏิบัติตามเงื่อนไขในรูปแบบที่ 2

ผู้สมัครแข่งขันจะสามารถติดต่อรับรางวัล สำหรับการสมัครแข่งขัน ณ แอมเวย์ ช็อป สาขาที่ท่านสมัครได้ เมื่อผู้สมัครคนที่ 4 (คนสุดท้าย) ดำเนินการสมัครเสร็จสมบูรณ์ แล้วเท่านั้น

ผู้แข่งขันทั้ง 4 คนจะต้องมาชั่งน้ำหนัก/วัดองค์ประกอบร่างกายที่แอมเวย์ 2 ครั้ง คือวันที่สมัครแข่งขัน และวันที่ทำการแข่งขันเสร็จสิ้น ครบ 60 วัน โดยเมื่อทำการแข่งขันครบ 60 วันแล้วจะต้องมาชั่งน้ำหนักไม่เกิน 7 วันหลังจากนั้น มิฉะนั้นจะถือว่าการแข่งขันเป็นโมฆะ โดยสามารถชั่งน้ำหนักจบต่างวัน/เวลา และที่แอมเวย์ ช็อป ต่างสาขาได้ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับตอนสมัครแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องถ่ายภาพก่อนการแข่งขัน และ ภาพหลังการแข่งขัน เก็บไว้กับตัวท่านเอง กรณีที่ทีมของท่านผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก (10 ทีม) บริษัทจะขอภาพดังกล่าวจากท่านเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน

ลักษณะการถ่ายภาพ

ด้านหน้าตรง / ด้านข้างซ้าย / ด้านข้างขวา โดยจะต้องใส่สายรัดข้อมืออินบอดี้ หรืออินบอดี้วอทช์

หมายเหตุ: กรุณาสวมเครื่องแต่งกายและรองเท้าในการถ่ายภาพ

หัวหน้าทีมต้องลงทะเบียนเริ่มการแข่งขันในแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์ เมื่อทีมของท่านสมัครที่แอมเวย์ ช็อป ครบทั้งทีม

กรณีหัวหน้าทีมสร้างกลุ่มผ่านแอพพลิเคชั่นบอดี้คีย์ก่อนทำการสมัครที่แอมเวย์ ช็อป จะต้องมาดำเนินการสมัครที่ช็อปไม่เกิน 7 วันหลังจากการสร้างกลุ่มเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าโมฆะ

เริ่มต้นภารกิจ

สมัคร

ภารกิจ 1

20 วันแรก

ชาเลนจ์พอยท์ของทีม รวมอย่างน้อย 200 พอยท์

ภารกิจ 2

40 วันแรก

ชาเลนจ์พอยท์ของทีม รวมอย่างน้อย 400 พอยท์

ภารกิจ 3

60 วัน (สิ้นสุดการแข่งขัน)

รับรางวัลเงินสด มูลค่า 20,000 บาท/ทีม
พร้อมแพ็คเกจท่องเที่ยว โซเนวา คีรี เกาะกูด
รีสอร์ทระดับ 6 ดาว
มูลค่ากว่า 320,000 บาท/ทีม
เดินทางในช่วงเดือน เม.ย. 64

รับรางวัลเงินสด มูลค่า 20,000 บาท/ทีม


ใหม่! กิจกรรมสุดพิเศษของ Artistry ร่วมกับ BodyKey กับการแข่งขัน Healthy Beauty Challenge
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท

เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียง

(สามารถเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายบุคคลได้ ไม่ต้องสมัครทั้งทีม)

1. เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน BodyKey Challenge 2020

2. ซื้อผลิตภัณฑ์อาร์ทิสทรีใดๆ ครบ 2,500 บาท (เอพี) ใน 1 ใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 16 ก.ย – 15 พ.ย. 63

* ไม่ร่วมรายการกับการสั่งซื้อสินค้าแบบต่อเนื่อง (SOP)

เพียงเข้าร่วมการแข่งขัน รับของรางวัลสุดพิเศษ 4 ต่อ

ต่อที่ 1

สมัครปุ๊บรับปั๊บ สินค้าขนาดทดลอง
พร้อมส่วนลดพิเศษ 20%ในการซื้อสินค้าอาร์ทิสทรี

ต่อที่ 2

โพสต์คอนเทนท์บนอินสตาแกรมลุ้นรับรางวัล
อาร์ทิสทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร์ แอดวานซ์ วิตามินซี + เอชเอ ทรีทเมนท์
มูลค่า 1,728 บาท (เอพี)

ต่อที่ 3

สำหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
จากการแข่งขัน Bodykey Challenge
รับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ที่ดีที่สุดจากอาร์ทิสทรี “อาร์ทิสทรี ซูพรีม แอลเอ็กซ์”
มูลค่า 5,700 บาท ขนาดทดลอง

ต่อที่ 4

สำหรับผู้ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน Bodykey Challenge
พิเศษเหนือระดับกับประสบการณ์ จากอาร์ทิสทรี ที่ Six Senses Spa โซเนวา คีรี เกาะกูด