ข้อแตกต่างระหว่างเว็บไซต์เดิมกับเว็บไซต์ปัจจุบัน

การสมัครใหม่ของนักธุรกิจแอมเวย์

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
กรณีเลือกสถานภาพการแต่งงานว่าสมรส (ทั้งจดทะเบียน และไม่จดทะเบียน)ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสหากผู้สมัครเลือกสถานะสมรส ต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน/passport ของคู่สมรสเพื่อตรวจสอบการสมัครซ้ำซ้อน

*คู่สมรสไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สมัครร่วม
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมลไม่จำเป็นต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลสามารถซ้ำได้สำหรับนธอ.และสมาชิกต้องให้เบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมล โดยหมายเลขมือถือหรืออีเมลนั้นต้องไม่ซ้ำกับที่มีในระบบ

* ABO/Member สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร และ อีเมลผ่านเว็บไซต์
การจ่ายเงินค่าสมัครบนเว็บไซต์ไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครบนเว็บไซต์ได้สามารถชำระเงินค่าสมัครผ่านทาง website ได้ทันที โดยผ่านช่องทาง - บัตรเครดิต, บัตรเดบิตและการตัดบัญชีผ่านธนาคาร (E-banking) จะถือว่าการสมัครเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถซื้อสินค้าได้จนกว่าจะนำส่งเอกสาร - กรณีจ่ายผ่านช่องทางอื่น คือ แอมเวย์ช็อป การโอนเงินผ่านธนาคาร เอทีเอ็มหรือโมบายแบงค์กิ้ง ต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารภายใน 15 วัน จึงจะดำเนินการสั่งซื้อสินค้าได้

* นธอและสมาชิกจะต้องนำส่งเอกสารการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน, ใบสมัครและสำเนาบัญชีธนาคารในกรณีสมัครเป็นนธอ) ภายใน 15 วัน จึงจะสามารถซื้อสินค้าได้
การส่งเอกสารประกอบการสมัครภายใน 30 วันภายใน 15 วัน

* ถ้าไม่มีการส่งเอกสารภายใน 15 วัน - ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ติดกฏ 3 เดือนสำหรับสมาชิก และ 6 เดือนสำหรับ นธอ. - ยังไม่ได้ชำระเงิน ไม่ติดกฏสามารถสมัครใหม่ได้เลย
กรณีไม่ทราบ Sponsorกรณีไม่มีผู้แนะนำ, จนท.กด Random ผ่านระบบและโทรแจ้งแพลตินัมว่าประสงค์จะรับprospectหรือไม่หากไม่มีผู้แนะนำ ระบบจะทำการสุ่มเลือก นธอ.ระดับแพลตินัม (ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน Line Amway Social Connect) เพื่อให้ตอบรับผ่านทาง Line ASC ภายใน 24 ชม. โดยหากเกินกำหนดระบบจะสุ่มเลือกนธอ. ระดับแพลตินัมลำดับถัดไปอัตโนมัติ
International sponsor.เมื่อบันทึกข้อมูลผู้สปอนเซอร์สากล, ระบบจะไม่แสดงชื่อ/ประเทศให้ตรวจสอบต้องคีย์หมายเลขผู้สปอนเซอร์สากลและประเทศ ระบบจะแสดงชื่อ ผู้สปอนเซอร์สากลให้ตรวจสอบความถูกต้องได้
Multiple businessหากมีธุรกิจที่ 2 นธอ. ต้องกรอกฟอร์มสามารถบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย
Book Bankไม่สามารถระบุเลขที่บัญชีธนาคารผ่านทางเว็บไซต์ได้สามารถระบุเลขที่บัญชีธนาคารผ่านทางเว็บไซต์ได้ ในขั้นตอนการสมัคร
ในกรณีสมัครผ่านแอมเวย์ ช็อป และเลือกรับ e-Starter kitต้องส่งแบบฟอร์มที่ช็อปต้องส่งแบบฟอร์มที่ช็อป *ในกรณีเลือกรับ e-stater kit ผ่านทาง website มาแล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม
Log inuser name & password ที่จะใช้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ จะถูกพิมพ์บนใบเสร็จรับเงินค่าสมัครไม่มีการพิมพ์ user name & password บนใบเสร็จ และนธอ./สมาชิกต้องเข้าไปที่ www.amway.co.th เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ และทำการยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งผ่านหน้าลืมรหัสผ่าน/เข้าสู่ระบบครั้งแรก

การสั่งซื้อ

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
การตรวจสอบสถานะสินค้าคงเหลือของแอมเวย์ช็อปไม่สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้บนเว็บไซต์ว่ามีสินค้าหรือไม่ในแต่ละช็อป
การสั่งซื้อแทนผู้อื่นผ่านเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อแทนผู้อื่นได้สามารถสั่งซื้อให้เฉพาะดาวไลน์ในสายงานแพลตินัมได้เท่านั้น
การแสดง PV/BV บนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแสดง PV/BV แบบ Real timePV/BV ที่แสดงบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจะเป็น PV/BV ล่าสุดที่ไม่รวมคำสั่งซื้อใบนั้นๆ
การสั่งซื้อและการโอนสิทธิ์โปรโมชั่นช่วงก่อนเปิดจำหน่ายทั่วไป (Pre-launch) สำหรับนธอ.ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปสามารถสั่งซื้อได้ตามจำนวนสิทธิ์และโอนสิทธิ์ให้กับดาวไลน์ในสายงานได้สามารถสั่งซื้อได้ตามจำนวนสิทธิ์แต่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับดาวไลน์ในสายงานได้ *จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับเป็นไปตามประกาศของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรณีสั่งซื้อเกินจำนวน
สิทธิ์ TOP2000 ทั้งอาร์ทิสทรีและนิวทริไลท์ สำหรับการซื้อสินค้าใหม่ช่วงก่อนเปิดจำหน่ายทั่วไป (Pre-Launch)สามารถซื้อสินค้าใหม่ในช่วงเดียวกันกับนธอ. ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปไม่สามารถซื้อสินค้าใหม่ในช่วงเดียวกันกับนธอ. ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป รวมทั้งสินค้าใหม่ที่จัดโปรโมชั่น
การสั่งซื้อโปรโมชั่นสินค้าปกติของอาร์ทิสทรีและนิวทริไลท์ในช่วงก่อนเปิดจำหน่ายทั่วไป (Pre-Launch) สำหรับนธอ.ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป ที่ได้รับสิทธิ์ของ TOP2000 ด้วยสามารถสั่งซื้อสินค้าทั้งสิทธิ์ของแพลตินัมและสิทธิ์ของ TOP2000 ในใบเสร็จเดียวกันได้ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าทั้งสิทธิ์ของแพลตินัมและสิทธิ์ของ TOP2000 ในใบเสร็จเดียวกันได้ จะต้องแยกใบเสร็จในการสั่งซื้อสำหรับแต่ละสิทธิ์ * สิทธิ์ TOP2000 ซื้อในช่วง Pre-launch ได้เฉพาะโปรโมชั่นของสินค้าปกติที่ไม่ใช่สินค้าใหม่
การซื้อชุดดำเนินธุรกิจสำหรับนธอ. รายใหม่สามารถซื้อและรับส่วนลดโปรโมชั่นได้ทันทีต้องเลือกใช้คูปองอิเล็คโทรนิค(e-coupon)ในการรับส่วนลดโปรโมชั่น *นธอ. จะได้รับคูปองอิเล็คโทรนิค(e-coupon) อัตโนมัติหลังจากการรสมัครสมบูรณ์

การสั่งซื้อ SOP

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
รอบการตัดเงินการสั่งซื้อ SOP แบบบริษัทดำเนินการให้ต้องเลือกรอบตัดเงินเป็นวันที่ 5,10,15,20 และ 25 ของทุกเดือนสามารถเลือกรอบการตัดเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-27 ของเดือน

*หากตัดเงินไม่ผ่าน ชุด SOP จะถูกยกเลิก ภายหลังจากวันที่เลือกตัดชำระเงิน 2 วัน
การผ่อนผัน SOPนธอ.สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกหมายเลขใบเสร็จที่ตรงกับเงื่อนไข SOPนธอ.สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ยกเว้นบางโปรโมชั่นตามประกาศของบริษัท *หากต้องการซื้อชดเชย SOP ผ่านเว็บไซต์ จะต้องแจ้งผ่าน Contact Center หรือ แอมเวย์ช็อป ก่อนดำเนินการซื้อชดเชย.
การซื้อชดเชย SOPนธอ.สามารถซื้อชดเชย SOP ของเดือนเดิมและเดือนปัจจุบันแยกใบเสร็จได้นธอ.จะต้องซื้อชดเชย SOP ของเดือนเดิมและเดือนปัจจุบันให้อยู่ในใบเสร็จเดียวกัน
การลบบัตรเครดิตที่ใช้ในการตัด SOPแจ้งพนักงานช็อปเพื่อยกเลิกได้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
การสมัคร SOP แบบบริษัทดำเนินการให้สมัครได้เฉพาะแอมเวย์ ช็อปและ Contact Center เท่านั้นสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
การยกเลิกคำสั่งซื้อ SOP แบบบริษัทดำเนินการให้ไม่สามารถยกเลิกได้นธอ./สมาชิกสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ SOP แบบบริษัทดำเนินการให้ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น โดยนธอ.จะได้รับเงินคงค้างในระบบ (AR) และสมาชิกจะได้รับใบสำคัญลดหนี้อิเล็คทรอนิกส์ (e-voucher)

การชำระเงิน

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
การอัพเดทข้อมูลบัตรเครดิตที่หมดอายุนธอ. ไม่ต้องอัพเดทข้อมูลวันหมดอายุของบัตรเครดิตนธอ. ต้องอัพเดทข้อมูลวันหมดอายุของบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์

*สามารถเข้าไปอัพเดทวันหมดอายุของบัตรเครดิตในหัวข้อบัญชีของฉัน > การจัดการบัตรเครดิต
การผ่อนชำระ 0% 3 เดือน ผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด1.สามารถผ่อนชำระได้เฉพาะสินค้าแอมเวย์ กรณีมียอดชำระ 5,000 บาท ขึ้นไป 2. สามารถทำการผ่อนชำระได้ที่แอมเวย์ ช็อปเท่านั้น1. สามารถผ่อนชำระสินค้าทุกประเภท กรณีมียอดชำระ 5,000 บาท ขึ้นไป
2. สามารถทำการผ่อนชำระได้ที่แอมเวย์ ช็อปและผ่านเว็บไซต์
การชำระเงินผ่านเว็บไซด์ไม่สามารถใช้ใบสำคัญลดหนี้(credit voucher) คะแนนแอมพลัสหรือเงินคงค้างในระบบ (AR)สำหรับ นธอ. สามารถใช้ใบสำคัญลดหนี้(credit voucher) , หรือเงินคงค้างระบบ (AR) ในการชำระเงิน สำหรับสมาชิก สามารถใช้คะแนนแอมพลัส ในการชำระเงิน
การสั่งซื้อแทนและชำระเงินผ่านเว็บไซด์และ mPOSสั่งซื้อแทนและชำระเงินได้ทุกคำสั่งซื้อสั่งซื้อแทนและชำระเงินได้โดยผู้สั่งซื้อแทน ( Order By ) เท่านั้น
ระยะเวลาในการชำระเงินผ่านช่องทางโอนเงิน/ATM/Mobile Banking (7 ธนาคาร)จันทร์ - ศุกร์ ได้ถึงเวลา 20.00 น. ส่วนเสาร์อาทิตย์ ได้ถึงเวลา 18.00 น. และวันปิดยอดได้ถึง 22.00 น.ทุกวันได้ถึงเวลา 23.00 น. ยกเว้นวันปิดยอดได้ถึงเวลา 23.30 น.
การชำระในภายหลังกรอกข้อมูลรหัสนธอ./สมาชิก หรือเลขที่คำสั่งซื้อ และจำนวนเงิน ดำเนินการตรวจสอบโดยพนักงานนธอ./สมาชิกต้องทำการกรอกข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นหมายเลขอ้างอิง 1 หรือ Ref 1 และจำนวนเงิน ( บาท ) ในกรณีที่มีหมายเลขอ้างอิง 2 หรือ Ref 2 ท่านสามารถระบุรหัส นธอ./สมาชิก เพื่อเป็นการอ้างอิงได้ โดยจะต้องชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. มิเช่นนั้น คำสั่งซื้ออาจไม่ได้รับการดำเนินการ ซึ่งจะต้องสั่งซื้อและชำระเงินใหม่อีกครั้งในวันรุ่งขึ้น ( ยกเว้นทุกวันปิดยอด บริษัทจะขยายเวลาชำระเงินถึง 23.30 น. ) เนื่องจากดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติ
การชำระเงินขั้นต่ำด้วยบัตรเครดิต/เดบิตขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับการชำระค่าสินค้า และ 100 บาทสำหรับการสมัครและการต่ออายุไม่มีขั้นต่ำ
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่าน mPOSสามารถชำระเงินได้ทั้งแบบผ่อนชำระและเต็มจำนวนสามารถชำระเงินแบบเต็มจำนวนได้เท่านั้น
การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11ชำระเงินได้ถึงเวลา 23.30 น. ทุกวันชำระเงินได้ถึงเวลา 23.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันปิดยอด ชำระเงินได้ถึง 23.30 น.
ข้อมุลสำหรับการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร 7 ธนาคาร ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้นธอ./สมาชิกแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ Order Processing ณ แอมเวย์ ช็อป สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินาการส่งซื้อได้ทันทีนธอ./สมาชิกแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการ จากนั้นยอดเงินดังกล่าวจะถูกตั้งเป็นเงินคงค้างในระบบ (AR) ใช้เวลาดำเนินการ 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งเงินคงค้างในระบบดังกล่าว จะสามารถใช้ได้หลังเวลา 12.00 น. ผ่านแอมเวย์ ช็อปหรือเว็บไซต์

*เจ้าของเงินคงค้างในระบบคือนธอ.ที่สั่งซื้อด้วยตนเองหรือนธอ.ที่เป็นผู้สั่งซื้อแทน (order by)

ใบสำคัญลดหนี้

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
รูปแบบใบสำคัญลดหนี้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร
อายุการใช้งานใบสำคัญลดหนี้มีอายุ 1 ปีใบสำคัญลดหนี้ที่ได้รับ

ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2562: มีอายุ 2 ปี

หลังวันที่ 13 มิถุนายน 2562 : ไม่มีวันหมดอายุ 

 
การใช้ใบสำคัญลดหนี้ไม่สามารถแบ่งใช้ตามจำนวนเงินที่ต้องการได้สามารถแบ่งใช้ตามจำนวนเงินที่ต้องการได้
สิทธิ์การใช้ใบสำคัญลดหนี้อัพไลน์ใช้แทนดาวน์ไลน์ได้เจ้าของใบลดหนี้เท่านั้นที่สามารถใช้ใบลดหนี้นั้นได้
การคำนวณ PV/BV ของใบสำคัญลดหนี้ยอด PV/BV จะถูกหักเมื่อใช้ใบสำคัญลดหนี้ในการสั่งซือสิ้นค้า และยอดการสั่งซื้อจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับใบสำคัญลดหนี้นั้นจะถูกหัก PV/BV ในการซื้อครั้งถัดๆ ไปจนครบ PV/BV ที่ถูกคืน โดยไม่จำเป็นว่าจะใช้ใบสำคัญลดหนี้หรือไม่
การคำนวณ PV/BV ของใบสำคัญลดหนี้ในวันปิดยอดยอด PV/BV จะถูกหักเมื่อใช้ใบสำคัญลดหนี้ในการสั่งซือสิ้นค้า และยอดการสั่งซื้อจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับใบสำคัญลดหนี้นั้นยอด PV/BV ของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อในวันปิดยอดจะไม่ถูกนำไปหักจากการคืนสินค้าแต่จะนำไปตั้งรอหักในคำสั่งซื้อแรกของเดือนถัดไป

คะแนนแอมพลัส (Amplus Point)

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
การรับคะแนนแอมพลัสจากยอดซื้อยอดซื้อทุกๆ 20 บาท จะได้รับ 1 คะแนนยอดซื้อทุกๆ 15 บาท จะได้รับ 1 คะแนน
การแลกคะแนนแอมพลัสใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าแอมเวย์ทุกๆ 250 คะแนน มีมูลค่า 20 บาททุกๆ 12.5 คะแนน มีมูลค่า 1 บาท
การแลกคะแนนแอมพลัสเป็นสินค้าแอมเวย์ และผลิตภัณฑ์คู่ค้าสามารถแลกคะแนนแอมพลัสเป็นสินค้าแอมเวย์ และผลิตภัณฑ์คู่ค้าได้ยกเลิกการแลกคะแนนแอมพลัสเป็นสินค้าแอมเวย์ และผลิตภัณฑ์คู่ค้า
ช่องทางการแลกคะแนนแอมพลัสสามารถแลกได้ที่แอมเวย์ ช็อปเท่านั้นสามารถแลกได้ที่แอมเวย์ ช็อปและแลกด้วยตนเองบนเว็บไซต์
การแลกคะแนนแอมพลัสแทนดาวไลน์อัพไลน์สามารถดำเนินการแทนได้อัพไลน์ไม่สามารถดำเนินการแทนได้

*ดาวไลน์สามารถดำเนินการแลกคะแนนด้วยตนเองบนเว็บไซต์ได้
การรับคะแนนแอมพลัส เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตแอมเวย์รับคะแนนแอมพลัส 1.5 เท่ารับคะแนนแอมพลัส 1 เท่า
การเปลี่ยนแปลงสถานะจากสมาชิกเป็นนธอ.สามารถใช้คะแนนแอมพลัสได้อีก 90 วัน นับจากวันที่เปลี่ยนสถานภาพคะแนนแอมพลัสที่เหลืออยู่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นใบสำคัญลดหนี้ (e-voucher) และมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่เปลี่ยนสถานภาพ โดยจำนวนเงินจะถูกคำนวนตามสัดส่วนตามจริง 12.5 คะแนน = 1 บาท

การส่งสินค้า

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
ค่าบริการจัดส่งสินค้าสั่งสินค้าขั้นต่ำ 2,000 บาท จัดส่งฟรี ยกเว้นสินค้าประเภทยาและ SOP ไม่มีขั้นต่ำสั่งสินค้าขั้นต่ำ 1,500 บาท จัดส่งฟรี ยกเว้นสินค้า SOP ไม่มีขั้นต่ำ
ที่อยู่จัดส่งนธอ.และสมาชิกสามารถแก้ไขที่อยู่จัดส่งที่แอมเวย์ ช็อป และผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองนธอ.และสมาชิกไม่สามารถแก้ไขที่อยู่จัดส่งผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง แต่สามารถแก้ไขได้ที่แอมเวย์ ช็อป

*นธอ.และสมาชิกสามารถระบุที่อยู่จัดส่งสินค้าได้มากที่สุด 3 แห่ง โดยสามารถเพิ่มได้ด้วยตัวเองบนเว็บไซต์ หรือมาดำเนินการที่แอมเวย์ ช็อป หากครบ 3 ที่อยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องดำเนินการที่แอมเวย์ ช็อป เท่านั้น
การส่งสินค้าแบบจัดส่งไปยังที่อยู่ผู้อื่นนธอ. สามารถสั่งสินค้าและทำการเลือกจัดส่งไปยังที่อยู่ผู้อื่น ที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อได้นธอ. ไม่สามารถสั่งสินค้าและทำการเลือกจัดส่งไปยังที่อยู่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่งสามารถยกเลิกภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากชำระเงินสามารถยกเลิกภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากชำระเงิน
การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าแบบรับเองสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อภายในเดือนได้ต้องยกเลิกภายในวัน
การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าแบบกลุ่มN/Aต้องยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งกลุ่มเท่านั้น
การยกเลิกคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้
การคืนเงินที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกคำสั่งซื้อ'- รอคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต 2 สัปดาห์
- เงินสด
'1 กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/QR code ผ่าน K Plus ธนาคารกสิกรไทย - หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตผ่านเว็บไซต์และทำการยกเลิกบนเว็บไซต์ก่อนเวลา 21.00 น. จะได้รับคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตโดยอัตโนมัติ - หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/ เดบิตที่แอมเวย์ช็อปสำนักงานใหญ่/สีลม และยกเลิกก่อนเวลา 18.00 น. หรือชำระหลังเวลา 18.00 น.และยกเลิกก่อนปิดทำการจะได้รับคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตโดยอัตโนมัติ สำหรับการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน K Plus ธนาคารกสิรไทย จะคืนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ - หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/ เดบิตที่แอมเวย์ช็อปอื่นๆ และยกเลิกก่อนปิดทำการจะได้รับคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตโดยอัตโนมัติ สำหรับการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน K Plus ธนาคารกสิรไทย จะคืนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ
2 กรณีชำระเงินด้วย e-Banking, mPOS, ATM, Bank mobile application, QR Code ทุกธนาคารชำระที่ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขได้รับคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตโดยอัตโนมัติตามข้อ 1 จะได้รับเงินคืนในรูปแบบบัญชีเงินค้างรับ(AR)จากบริษัทในระบบการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ชำระในการสั่งซื้อสินค้าครั้งถัดไปได้ทันที
3. กรณีชำระด้วยเงินสดที่แอมเวย์ช็อป - จะได้รับคืนเป็นเงินสด โดยแจ้งยกเลิก ณ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ท่านชำระเงินไว้เท่านั้น
หมายเหตุ: กรณีสั่งซื้อและชำระเงินบนเว็บไซต์หลัง 21.00 น. และทำการยกเลิกคำสั่งซื้อภายในวันนั้นๆ จะได้รับคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตโดยอัตโนมัติ
ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่าน e-banking, MPOS, โอนผ่าน 7 ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11ใช้ยอดเงินที่ทำการยกเลิกเพื่อซื้อสินค้าหรือโอนคืนเข้าบัญชีส่วนลดนธอ./สมาชิกได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอเงินคืนวงเงินที่ถูกยกเลิกจะตั้งเป็นเงินคงค้างในระบบ (AR) โดยอัตโนมัติ นธอ./สมาชิกสามารถใช้เงินคงค้างในระบบ (AR)ได้ทันที แต่หากไม่มีการใช้เงินคงค้างในระบบ (AR)นี้ บริษัทจะนำส่งเงินนี้พร้อมเงินโบนัสในวันที่ 15 ของเดือน
เรื่องอื่นๆ ที่ควรทราบสำหรับสมาชิกกรณีไม่ประสงค์ใช้เงินคงค้าง (e-voucher) ที่อยู่ในระบบการสั่งซื้อ สามารถติดต่อแอมเวย์ช็อป พร้อมแนบเอกสารประกอบ (แบบฟอร์มใบขอคืนเงิน, สำเนาบัญชีธนาคาร, สำเนาบัตรสมาชิก/บัตรประชาชน พร้อมรับรองเอกสาร) เพื่อขอรับเงินคืน โดยใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ

การคืนสินค้า

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
การเลือกประเภทการคืนสินค้าเป็นเงินสดหรือใบสำคัญลดหนี้สามารถเปลี่ยนจากใบสำคัญลดหนี้เป็นเงินสดได้ในภายหลังต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทได้ในภายหลัง
การยกเลิกการคืนสินค้าสามารถยกเลิกการคืนสินค้าภายในวันได้ไม่สามารถยกเลิการคืนสินค้าได้
การคืนสินค้า SOPระบบไม่ยกเลิกอัตโนมัติระบบจะยกเลิการนับต่อเนื่องของเดือนนั้นโดยอัตโนมัติ และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของ SOP ชุดนั้น
การคืนสินค้าอัตโนมัติที่ไม่มารับสินค้าภายใน 10 วัน สำหรับรายการที่เลือกรับสินค้าด้วยตนเองที่ช็อปมี SMS เตือนไม่มี SMS เตือน

การเปลี่ยนสถานะ

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
การเปลี่ยนแปลงสถานะจากสมาชิกเป็น นธอ.บริษัทฯจะคำนวณยอดส่วนตัว โดยถือตามสถานะ ณ สิ้นเดือนที่ทำการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯจะคำนวณยอดส่วนตัว ณ วันที่มีสถานะเป็นนธอ. แล้ว
สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่แอมเวย์ ช็อปเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงสถานะจากสมาชิกเป็น นธอ.ท่านจะสามารถใช้คะแนนแอมพลัสได้อีก 90 วันนับจากวันที่เปลี่ยนสถานะคะแนนแอมพลัสที่เหลืออยู่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นใบสำคัญลดหนี้ ( e-voucher ) และมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่เปลี่ยนสถานะ
การเปลี่ยนแปลงสถานะจากนธอ.เป็นสมาชิกสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่แอมเวย์ ช็อปเท่านั้นสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่แอมเวย์ ช็อปและเว็บไซต์
สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนหมดอายุ
การเปลี่ยนแปลงสถานะจากนธอ.เป็นสมาชิกN/A/td>เงินคงค้างในระบบ ( AR ) ที่เหลือจะถูกเปลี่ยนไปเป็นใบสำคัญลดหนี้ ( e-voucher )

ต่ออายุด้วยตนเอง

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
รหัสเฉพาะสำหรับการต่ออายุบนเว็บไซต์สำหรับการต่ออายุผ่านเว็บไซต์ ต้องมีรหัสเฉพาะสำหรับการต่ออายุสามารถคลิกเลือกต่ออายุบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องใช้รหัสเฉพาะสำหรับการต่ออายุ
การรับ e-starter kit บนเว็บไซต์ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับ e-starter kitสามารถเลือกรับ e-starter kit บนเว็บไซต์ได้(เลือกได้ขณะทำการต่ออายุ)
การชำระค่าต่ออายุบนเว็บไซต์สามารถโอนเงินชำระล่วงหน้าได้ ก่อนทำ การต่ออายุกับบริษัทต้องสร้างคำสั่งซื้อต่ออายุเสียก่อน จึงสามารถชำระเงินค่าต่ออายุได้ (ไม่รับค่าต่ออายุล่วงหน้า)
สามารถต่ออายุสถานภาพทางเว็บไซด์และเลือกชำระเงินทันทีหรือภายหลังได้โดยไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มต่อายุ อย่างไรก็ตามการต่ออายุสถานภาพครั้งนี้จะไม่ถูกดำเนินการหากไม่ได้ชำระเงินภายในวันที่ได้ดำเนินการต่ออายุ (การต่ออายุสถานภาพ ณ แอมเวย์ ช็อปทุกสาขาจะต้องยื่นแบบฟอร์มการต่ออายุสถานภาพเช่นเดิม)
การต่ออายุล่าช้าเดือนที่ 4 สมัครใหม่ได้ และใช้ผู้สปอนเซอร์เดิมเดือนที่ 4 ไม่สามารถสมัครใหม่โดยใช้ผู้สปอนเซอร์เดิม ได้และติดกฏ 3 เดือน 6 เดือน
การชำระค่าต่ออายุบนเว็บไซต์ด้วยคะแนนแอมพลัสไม่ได้ได้

การต่ออายุอัตโนมัติ

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
การต่ออายุอัตโนมัติโดยการเลือกหักจากบัตรเครดิตหรือเดบิตการต่ออายุอัตโนมัติโดยการเลือกหักจากบัตรเครดิตหรือเดบิตสามารถดำเนินการได้ที่แอมเวย์ ช็อปเท่านั้นการต่ออายุอัตโนมัติโดยการเลือกหักจากบัตรเครดิตหรือเดบิตสามารถดำเนินการต่ออายุอัตโนมัติได้ที่ช็อปหรือผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ต้องดำเนินการก่อนเดือนที่หมดอายุ
การชำระเงินค่าต่ออายุเดิมหักส่วนลดพิเศษ, เครดิตการ์ดและบัญชีเงินฝากได้หักบัตรเครดิต, เดบิตการ์ดและบัญชีเงินฝากได้
รอบการตัดเงินค่าต่ออายุอัตโนมัติตัด 1 รอบสำหรับประเภทการชำระเงินที่ระบุไว้กรณีที่ตัดเงินรอบแรกไม่ได้ จะมีการทำตัดเงินรอบที่ 2
การแจ้งผลกรณีตัดเงินค่าต่ออายุไม่ผ่านส่งemail/SMS/จม.แจ้งผลส่ง email / SMS

ข้อมูลนักธุรกิจ

หัวข้อเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์ใหม่
เตือนให้ส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร กรณีมีโบนัสค้างจ่ายไม่มีการแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือน นธอ กรณีมีโบนัสค้างจ่าย แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลธนาคาร
มีข้อความขึ้นในหน้าแรกของ บัญชีของฉัน
ข้อมูลที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร และสินค้ามีได้ 2 ที่อยู่
- ที่อยู่อาศัย
- ที่อยู่ส่งสินค้า
มีได้ 3 ที่อยู่
- ที่อยู่หลัก
- ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
- และที่อยู่อื่นๆ
หมายเหตุ
- เบอร์ติดต่อที่ให้ที่อยู่เพื่อส่งสินค้าสามารถซ้ำได้กับที่มีอยู่ในระบบ
- การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องมาติดต่อที่แอมเวย์ช็อปเท่านั้น
จัดการบัตรเครดิต/เดบิตไม่มีสามารถเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิตได้ด้วยตนเอง
การตั้งค่าการจัดส่งไม่มีสามารถตั้งค่า และแก้ไขด้วยตนเองได้
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของดาวน์ไลนของตนเองได้ทุกคนสามารถดูได้เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าของตนเอง และดาวน์ไลน์ที่ตนเองสั่งซื้อให้เท่านั้น
ข้อมูลการคืนสินค้าสามาถดูได้ตามสายงาน LOSสามารถดูได้เฉพาะการคืนสินค้าของตัวเองเท่านั้น