ไทย English
ไทย
English
ผลการค้นหา
{{product.name}}
{{product.bundleABOPriceRange}}
{{product.variantABOPriceRange}}
{{product.aboPriceValue | formatPrice}}
brand-V2-BrandsCol1musthaveitemNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQMO8
brand-V2-BrandsColByNutriliteNavNode
brand-V2-BrandsCol1ArtistryNavNode
brand-V2-BrandsCol1AtomosphereNavNode
brand-V2-BrandsCol1EspringNavNode
brand-V2-BrandsCol1GllisterNavNode
brand-V2-BrandsCol1GHNavNode
brand-V2-BrandsCol1SatiniqueNavNode
brand-navnode_000ZQNG0
brand-V2-BrandsCol1XSEnergyNavNode
brand-V2-BrandsCol1AmwayHomeNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriplantNavNode
สมัครเป็นครอบครัวแอมเวย์วันนี้
พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย
ประหยัดกว่า ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
และสนุกกับการสะสมคะแนน Amplus point
รับเงินคืนสูงสุด 21% จากยอดสั่งซื้อทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษ เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้น
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัคร

ช้อปดีมีคืน 2565

เมื่อซื้อสินค้าแอมเวย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 คุณสามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 ตามยอดที่ซื้อจริง สูงสุดได้ถึง 30,000 บาท

เงื่อนไข

1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่จะใช้ลดหย่อนได้ต้องออกให้แก่บุคคลธรรมดา ชื่อเดียวเท่านั้น
2. นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก รหัสคู่ ที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ชื่อท่านเดียว แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองเท่านั้น (สามี-ภรรยา ทำแทนกันได้) ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ในขณะซื้อสินค้า
3. การขอแก้ไขชื่อบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทำได้ที่แอมเวย์ ช็อป เว็บไซต์ www.amway.co.th และ Amway Contact Center เท่านั้น ไม่สามารถทำผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Amway Click และไลน์ Amway Thailand ได้
4. การเปลี่ยนชื่อในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเป็นการเปลี่ยนเพื่อการซื้อสินค้าในครั้งนั้นเท่านั้น หากเปลี่ยนเป็นการถาวร กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ
5. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถลดหย่อนได้ ต้องมี ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้อง
6. หากต้องการเพิ่มชื่อคู่ธุรกิจ สามารถเพิ่มชื่อและแจ้งข้อมูลภาษีเป็นท่านใดได้ตามปกติที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ (เป็นการเพิ่มชื่อแบบถาวร)
7. นิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีข้ามวัน ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง

หมายเหตุ : มาตรการลดหย่อนภาษีนี้ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และควรเช็คสิทธิ์ของท่าน พร้อมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากประกาศกรมสรรพากรเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th