การยกเลิกคำสั่งซื้อ และการรับเงินคืน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ และการรับเงินคืน

เลือกจัดส่งถึงบ้าน: ภายใน 1 ชั่วโมงภายหลังการชำระเงิน
เลือกรับที่แอมเวย์ ช็อป: ภายในวันที่สั่งซื้อสินค้า
หมายเหตุ

1.กรณีเกินเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อคืนสินค้าได้ที่แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ

2.หากคำสั่งซื้อยังไม่ได้ชำระเงิน ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติเวลา 23.30 น.

3.คำสั่งซื้อแบบกลุ่มให้ดาวน์ไลน์หลายคน เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ จะเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งกลุ่ม

วิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อ


1.แจ้งพนักงานแอมเวย์ ช็อปทุกสาขา

2.ผ่านทางเว็บไซต์

ขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งซื้อ

การคืนเงิน

1. ชำระผ่านทางเว็บไซต์

ชำระผ่านทางเว็บไซต์
วิธีการชำระเงินเงื่อนไขการคืนเงิน
บัตรเครดิตยกเลิกคำสั่งซื้อก่อน 21.00 น.คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตอัตโนมัติ
• บัตรเดบิต
• QR code ผ่าน K plus application
ยกเลิกคำสั่งซื้อหลัง 21.00 น.คืนเป็นเงินคงค้าง (AR) เข้าบัญชีเจ้าของคำสั่งซื้อ

• e-Banking
• Mobile Banking
• mPOS (I’m Smart)
• โอนเงินผ่านทาง ATM
• เคาน์เตอร์ธนาคาร
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
 
-คืนเป็นเงินคงค้าง (AR) เข้าบัญชีเจ้าของคำสั่งซื้อ
ใบสำคัญลดหนี้-คืนเป็นใบสำคัญลดหนี้ (Credit E-Voucher)

2.ชำระที่แอมเวย์ ช็อป สำนักงานใหญ่/สีลม

ชำระที่แอมเวย์ ช็อป สำนักงานใหญ่
วิธีการชำระเงินเงื่อนไขการคืนเงิน

• บัตรเครดิต

• บัตรเดบิต

• QR code ผ่าน K plus application
 

ชำระและยกเลิกคำสั่งซื้อก่อน 18.00 น.

ชำระก่อน 18.00 น.แต่ยกเลิกหลัง 18.00 น.

ชำระหลัง 18.00 และยกเลิกก่อนปิดทำการ
 

คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตอัตโนมัติ

คืนเป็นเงินคงค้าง (AR) เข้าบัญชีเจ้าของคำสั่งซื้อ

คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตอัตโนมัติ
 
ชำระด้วยเงินสด-ได้รับคืนเป็นเงินสด โดยแจ้งยกเลิก ณ จุดชำระเงิน (Counter cashier) ที่ท่านชำระเงินไว้เท่านั้น
ใบสำคัญลดหนี้-คืนเป็นใบสำคัญลดหนี้ (Credit E-Voucher)

3. ชำระที่แอมเวย์ ช็อป สาขาอื่นๆ

ชำระที่แอมเวย์ ช็อป สาขาอื่นๆ
วิธีการชำระเงินเงื่อนไขการคืนเงิน

• บัตรเครดิต
• บัตรเดบิต
• QR code ผ่าน K plus application
 

ยกเลิกก่อนปิดทำการ

คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตอัตโนมัติ
ชำระด้วยเงินสด-ได้รับคืนเป็นเงินสด โดยแจ้งยกเลิก ณ จุดชำระเงิน (Counter cashier) ที่ท่านชำระเงินไว้เท่านั้น
ใบสำคัญลดหนี้-คืนเป็นใบสำคัญลดหนี้ (Credit E-Voucher)
เงินค้างรับ (AR) สามารถใช้ชำระเงินในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปได้ทันที
สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ บริษัทจะคืนเงินค้างรับ (AR) ในรอบการจ่ายส่วนลดพิเศษ ทุกวันที่ 15 ในเดือนถัดไป
สำหรับสมาชิก สามารถขอคืนเงินค้างรับ (AR) ที่แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน โดยยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มใบขอคืนเงิน

- สำเนาบัญชีธนาคาร

- สำเนาบัตรสมาชิก / บัตรประชาชน

 

ใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ

ขั้นตอนการใช้งาน AR

คุณสามารถใช้งาน AR ได้ตามวิธีด้านล่างนี้
Footer