{{filterHeaderText(selectedPickupStoreHeader)}}

{{filterHeaderText(defaultStore.storeName)}}

เลือกสาขา

เปลี่ยน

เลือกสาขา

คุณได้รับส่วนลด SOP ในเดือนนี้

จัดการสินค้า SOP

คุณมี SOP ที่ยังไม่ได้ซื้อ

จัดการสินค้า SOP

ผลการค้นหา
{{product.displayName}} {{product.name}}
{{product.bundleABOPriceRange}}
{{product.variantABOPriceRange}}
{{product.aboPriceValue | formatPrice}}
brand-V2-BrandsCol1NutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQMO8
brand-V2-BrandsColByNutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQPRC
brand-V2-BrandsCol1ArtistryNavNode
brand-navnode_000ZQRAW
brand-V2-BrandsCol1AtomosphereNavNode
brand-V2-BrandsCol1EspringNavNode
brand-V2-BrandsCol1GllisterNavNode
brand-V2-BrandsCol1GHNavNode
brand-V2-BrandsCol1SatiniqueNavNode
brand-navnode_000ZQNG0
brand-V2-BrandsCol1XSEnergyNavNode
brand-V2-BrandsCol1AmwayHomeNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriplantNavNode
สมัครเป็นครอบครัวแอมเวย์วันนี้
พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย
ประหยัดกว่า ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
และสนุกกับการสะสมคะแนน A Point
รับเงินคืนสูงสุด 21% จากยอดสั่งซื้อทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษ เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้น
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัคร

e-Starter Kit ทางเลือกที่ทันสมัยสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน

ส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายกำลังรอคุณอยู่ เมื่อคุณเลือกรับ e-Starter Kit

• 300 บาท สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่
• 150 บาท สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุ

เปลี่ยนชุดคู่มือดำเนินธุรกิจและนิตยสารอะชีฟแบบรูปเล่มเป็นชุดคู่มือดำเนินธุรกิจรูปแบบดิจิทัล สะดวกสบาย ข้อมูลต่างๆ มากมาย ไปกับคุณทุกที่ ค้นหา ส่งต่อง่ายดาย ไม่ต้องรอรับนิตยสารทางไปรษณีย์ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสารจำนวนมาก

ช่องทางขอเลือกรับ e-Starter Kit

นักธุรกิจแอมเวย์สมัครใหม่ สมัครพร้อมกรอกแบบฟอร์มขอเลือกรับ e-Starter Kit ได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ หรือแอมเวย์ช็อป ทุกสาขา

เงื่อนไขในการเลือกรับ e-Starter Kit

1. นักธุรกิจแอมเวย์ที่เลือกรับ e-Starter Kit จะไม่ได้รับคู่มือชุดสมัครแบบรูปเล่ม แต่สามารถเข้าถึงสื่อในชุดสมัครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง
• www.amway.co.th สำหรับแค็ตตาล็อกแอมเวย์ คู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์ เริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ โปรแกรมคอร์พลัส และใบเสร็จรับเงิน
• www.achieve.amway.co.th สำหรับนิตยสารอะชีฟ
2. นักธุรกิจแอมเวย์สมัครใหม่ที่เลือกรับ e-Starter Kit จะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้า 300 บาท โดยใช้ส่วนลดได้ทั้งช่องทางออนไลน์และแอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา
3. นักธุรกิจแอมเวย์เดิมที่เลือกเปลี่ยนเป็น e-Starter Kit จะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้า 150 บาท โดยใช้ส่วนลดได้ทั้งช่องทางออนไลน์และแอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา
4. เมื่อเลือกรับชุดคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนกลับมารับสื่อที่เป็นรูปเล่มได้อีก แต่จำกัดให้เปลี่ยนได้เมื่อถึงรอบต่ออายุถัดไปเท่านั้น
5. การยกเลิก และการคืนสินค้า
• การยกเลิกการสั่งซื้อ จะได้รับเงินสดและคูปองส่วนลด (ส่วนลดยังไม่หมดอายุ) ตามจำนวนที่จ่ายไป โดยสามารถนำคูปองส่วนลดไปใช้ได้อีกภายในวันหมดอายุเดิม
• การคืนสินค้าทุกกรณี จะไม่ได้รับคูปองส่วนลดคืนในระบบ และจะได้รับเงินสดหรือใบสำคัญลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์คืนตามจำนวนที่จ่ายไปเท่านั้น
6. กรณีลาออก
• การลาออกภายใน 90 วันหลังจากวันสมัคร หากยังไม่มีการใช้ส่วนลด จะได้รับเงินสดค่าชุดสมัครคืน 900 บาท แต่หากมีการใช้ส่วนลดแล้ว จะทำการหักลบออกจากค่าชุดสมัครและคืนจำนวนที่เหลือเท่านั้น
• กรณีลาออกหลังจากวันสมัคร 90 วัน จะไม่ได้รับเงินค่าชุดสมัครคืน

เงื่อนไขการใช้ส่วนลดในการซื้อสินค้า

• ส่วนลดมีอายุ 120 วัน นับจากวันที่ขอเลือกรับ e-Starter Kit
• ส่วนลดใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- สำหรับผู้สมัครนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ สามารถซื้อสินค้าที่มียอดตั้งแต่ 300 บาท, PV รวม 93 และ BV รวม 300 ขึ้นไป ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
- สำหรับการต่ออายุ สามารถซื้อสินค้าที่มียอดตั้งแต่ 150 บาท, PV รวม 46 และ BV รวม 150 ขึ้นไป ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
• ส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ ยกเว้นสื่อส่งเสริมธุรกิจและสินค้ากลุ่มข้าวสารแอมเวย์
• ส่วนลดนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ อาทิ SOP (โปรแกรมสั่งซื้อต่อเนื่อง), โปรแกรมส่งเสริมการขายประจำเดือน ยกเว้นโปรแกรม A Start
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ยา (นิวทริไลท์ ไบโอซี พลัส และนิวทริไลท์ กลูโคซามีน) เเอมเวย์ คาเฟ่ และค่าบริการ
• ส่วนลดนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเท่านั้น 
• เมื่อใช้ส่วนลดนี้ PV/BV ของสินค้าที่ใช้ส่วนลดจะลดลงตาม PV/BV ของส่วนลดที่ใช้ คือ ส่วนลด 100 PV และ 300 BV สำหรับนักธุรกิจใหม่ หรือ ส่วนลด 50 PV และ 150 BV สำหรับการต่ออายุ

คัดลอกลิงก์สำเร็จ !