ไทย English
ไทย
English
ผลการค้นหา
{{product.displayName}} {{product.name}}
{{product.bundleABOPriceRange}}
{{product.variantABOPriceRange}}
{{product.aboPriceValue | formatPrice}}
brand-V2-BrandsCol1musthaveitemNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQMO8
brand-V2-BrandsColByNutriliteNavNode
brand-V2-BrandsCol1ArtistryNavNode
brand-V2-BrandsCol1AtomosphereNavNode
brand-V2-BrandsCol1EspringNavNode
brand-V2-BrandsCol1GllisterNavNode
brand-V2-BrandsCol1GHNavNode
brand-V2-BrandsCol1SatiniqueNavNode
brand-navnode_000ZQNG0
brand-V2-BrandsCol1XSEnergyNavNode
brand-V2-BrandsCol1AmwayHomeNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriplantNavNode
สมัครเป็นครอบครัวแอมเวย์วันนี้
พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย
ประหยัดกว่า ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
และสนุกกับการสะสมคะแนน Amplus point
รับเงินคืนสูงสุด 21% จากยอดสั่งซื้อทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษ เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้น
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัคร

A Happy

 
นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรม A Happy ได้อัตโนมัติ เพียงสะสมยอดซื้อสินค้าแอมเวย์หลังหักส่วนลดและรายการคืนสินค้าครบ 3,000 บาท (ราคาสมาชิก) ต่อเดือน ใน 12 เดือนแรก นับจากเดือนที่สมัครจะได้รับคูปองส่วนลด (เอคูปอง) ทุกๆ 3 เดือน รวมมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท (ราคาสมาชิก) สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ และ 2,500 บาท (ราคาสมาชิก) สำหรับสมาชิกใหม่

ระยะเวลาโปรแกรม: 1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566

ระยะเวลาโปรแกรม:

1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566

เงื่อนไขการร่วมโปรแกรมและสะสมยอดซื้อ : +-

 • 1. โปรแกรมนี้สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่และสมาชิกใหม่ที่อยู่ใน 12 เดือนแรกนับจากเดือนที่สมัครเท่านั้น โดยผู้ที่สามารถร่วมโปรแกรมได้ต้องสมัครใหม่ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 65 เป็นต้นไป (ไม่นับรวมผู้สมัครก่อนเดือน พ.ค. 65 และไม่นับรวมผู้สมัครก่อนเดือน พ.ค. 65 แต่มาเปลี่ยนสถานภาพในเดือน พ.ค. 65 เป็นต้นไป)
 • 2. โปรแกรมนี้สามารถเข้าร่วมได้อัตโนมัติ เพียงผู้ร่วมโปรแกรมมียอดซื้อสะสมหลังหักส่วนลดและรายการคืนสินค้าครบ 3,000 บาท (ราคาสมาชิก) ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่สมัคร เช่น สมัครเดือน พ.ค. 65 จะต้องซื้อสินค้าภายใน 31 พ.ค. 65 กรณีไม่ซื้อสินค้าหรือซื้อไม่ครบตามเงื่อนไขในเดือนแรกที่สมัคร บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • 3. ยอดสะสม 3,000 บาท (ราคาสมาชิก) ไม่นับรวมยอดซื้อจากยา (นิวทริไลท์ ไบโอซี พลัส และนิวทริไลท์ กลูโคซามีน), SOP, ค่าบริการ (รวมถึงค่าซ่อมและอะไหล่ที่ไม่มีพีวี/บีวี), ค่าสมัคร, ค่าต่ออายุ และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมาชิก โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่แอมเวย์ ช็อป, www.amway.co.th, แอปพลิเคชัน Amway Click และ Amway Contact Center 0-2725-8000
 • 4. สำหรับท่านที่ซื้อไม่ต่อเนื่องหรือยอดซื้อสะสมน้อยกว่า 3,000 บาท (ราคาสมาชิก) ต่อเดือน จะถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและโปรแกรมจะหยุดทันที
 • 5. ถ้าระยะเวลาการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกยังอยู่ใน 12 เดือนแรกนับจากเดือนที่สมัคร ยังสามารถกลับมาร่วมโปรแกรมใหม่ได้โดยอัตโนมัติ ถ้าสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไข
 • 6. สำหรับผู้ที่ไม่มียอดซื้อสะสมครบ 3,000 บาท (ราคาสมาชิก) ต่อเดือนตั้งแต่เดือนที่ 10 เป็นต้นไป จะหมดสิทธิ์ได้รับคูปองทันที
 • 7. รายการคืนสินค้าใดๆ ในเดือนนั้น จะถูกหักออกจากยอดสะสมโปรแกรมในเดือนนั้นๆ ทันที เช่น มียอดคืนสินค้าในวันที่ 11 พ.ค. 65 ยอดคืนนั้นจะถูกหักออกจากยอดซื้อสะสมในเดือน พ.ค. 65
 • 8. ขอสงวนสิทธิ์การร่วมโปรแกรม 1 ครั้งต่อรหัสประจำตัวเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจะนับยอดซื้อสะสมจากเดือนแรกที่สมัครเท่านั้ น ไม่สามารถเริ่มสะสมยอดซื้อหรือเริ่มโปรแกรมใหม่อีกครั้งได้
 • 9. สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ร่วมโปรแกรม Super Non Stop จะไม่สามารถร่วมโปรแกรม A Happy ได้ และจะยังคงได้ร่วมโปรแกรม Super Non Stop ต่อไปจนครบ 12 เดือนแรกของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์

เงื่อนไขการรับและใช้คูปองส่วนลด (เอคูปอง) : +-

 • 1. คูปองส่วนลด (เอคูปอง) ใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าแอมเวย์ โดยยอดซื้อต้องเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าคูปอง สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้นยา (นิวทริไลท์ ไบโอซี พลัส และนิวทริไลท์ กลูโคซามีน), ค่าบริการ (รวมถึงค่าซ่อมและอะไหล่ที่ไม่มีพีวี/บีวี), ค่าสมัคร, ค่าต่ออายุและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมาชิก โดยสามารถใช้เอคูปองผ่านแอมเวย์ ช็อป, www.amway.co.th, แอปพลิเคชัน Amway Click และ Amway Contact Center 0-2725-8000
 • 2. กรณีที่มียอดซื้อสะสมต่อเนื่อง 12 เดือนนับจากเดือนแรกที่สมัคร จะได้รับคูปองส่วนลด (เอคูปอง) โดยออกทุกวันที่ 1 ของเดือนที่ 4, 7, 10 และ 13 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 2.1. ซื้อสะสมตามเงื่อนไขในเดือนที่ 1 - 3 นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกรับเอคูปอง 250 บาท (ราคาสมาชิก) 1 ใบ ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 1 ของเดือนที่ 4 นับจากเดือนที่สมัคร
  • 2.2 ซื้อสะสมตามเงื่อนไขในเดือนที่ 4 - 6 นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกรับเอคูปองเพิ่มอีก 250 บาท (ราคาสมาชิก) 2 ใบ รวมมูลค่า 500 บาท (ราคาสมาชิก) ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 1 ของเดือนที่ 7
  • 2.3. ซื้อสะสมตามเงื่อนไขในเดือนที่ 7 - 9 นักธุรกิจแอมเวย์รับเอคูปองเพิ่มอีก 250 บาท (ราคาสมาชิก) 5 ใบ รวมมูลค่า 1,250 บาท (ราคาสมาชิก) และสมาชิกรับเอคูปองเพิ่มอีก 250 บาท (ราคาสมาชิก) 3 ใบ รวมมูลค่า 750บาท (ราคาสมาชิก) ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 1 ของเดือนที่ 10
  • 2.4. ซื้อสะสมตามเงื่อนไขในเดือนที่ 10 - 12 นักธุรกิจแอมเวย์รับเอคูปองเพิ่มอีก 250 บาท (ราคาสมาชิก) 8 ใบ รวมมูลค่า 2,000 บาท (ราคาสมาชิก) และสมาชิกรับเอคูปองเพิ่มอีก 250 บาท (ราคาสมาชิก) 4 ใบ รวมมูลค่า 1,000 บาท (ราคาสมาชิก) ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 1 ของเดือนที่ 13

  • ตัวอย่างการร่วมโปรแกรม


  •  
 • 3. เอคูปองมีอายุ 60 วันนับจากวันที่ได้รับ
 • 4. ยอดซื้อที่ใช้ส่วนลดเอคูปองจะได้รับคะแนนพีวี/บีวี ตามสัดส่วน
 • 5. สามารถใช้เอคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อครั้ง
 • 6. ยอดซื้อหลังหักส่วนลดเอคูปองสามารถนำไปคำนวณเป็นยอดสะสม A Happy ในเดือนนั้นๆ ได้
 • 7. เอคูปองไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสด, สินค้า, คะแนนพีวี/บีวี/แอมพลัส ได้
 • 8. กรณีคืนสินค้าที่ใช้เอคูปองเป็นส่วนลดในการซื้อ จะไม่ได้รับคูปองหรือเงินสดคืนตามมูลค่าคูปองที่ใช้ไป
 • 9. เอคูปองจะถือเป็นโมฆะทันทีที่นักธุรกิจแอมเวย์หรือสมาชิกสิ้นสุดสถานภาพ กรณีอยู่ในช่วงผ่อนผัน (Grace Period) การใช้คูปองให้เป็นไปตามกฎดังนี้
  • 9.1. สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ สามารถใช้คูปองส่วนลดเอคูปองซื้อสินค้าได้ตามปกติ
  • 9.2. สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิก ต้องต่ออายุสมาชิกแล้วเท่านั้น หากยังไม่ต่ออายุจะไม่สามารถใช้ส่วนลดเอคูปองได้ หรือสมาชิกที่ทำการต่ออายุภายใน 3 เดือนจะสามารถกลับมาใช้ส่วนลดเอคูปองได้ ทั้งนี้ คูปองต้องยังไม่หมดอายุเท่านั้น
  • 9.3. สำหรับสมาชิก สามารถใช้ส่วนลดเอคูปองได้เฉพาะสมาชิกที่ต่ออายุสมาชิกแล้วเท่านั้น หากยังไม่ต่ออายุจะไม่สามารถใช้ส่วนลดเอคูปองได้ หรือสมาชิกที่ทำการต่ออายุภายใน 3 เดือนจะสามารถกลับมาใช้ส่วนลดเอคูปองได้ ทั้งนี้ คูปองต้องยังไม่หมดอายุเท่านั้น
  • 9.4. สำหรับสมาชิกที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ สามารถใช้คูปองเอคูปองได้ตามปกติ

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่างโปรแกรม : +-

 • 1. นักธุรกิจแอมเวย์ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิก จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามสถานะนักธุรกิจแอมเวย์เช่นเดิม
 • 2. สมาชิกที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ใหม่ในสถานะนักธุรกิจแอมเวย์ทันทีในเดือนที่เปลี่ยนสถานะ
 • หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

A Happy ดาวน์ไลน์ : +-

 • ตัวอย่างการสั่งซื้อให้ดาวน์ไลน์ และการดูยอดการสั่งซื้อโปรแกรม A Happy
 • คัดลอกลิงก์สำเร็จ !